ING nominowane w konkursie Invest Cuffs

W tegorocznej edycji konkursu Invest Cuffs, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających największy wpływ na rozwój rynków finansowych w Polsce, ING zostało nominowane w aż trzech kategoriach: produkt roku, wydarzenie roku oraz Dom Maklerski roku.

Invest Cuffs to największe w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie zrzeszające branżę rynku inwestycyjnego. Wydarzenie przyciąga ekspertów, przedstawicieli najważniejszych instytucji w branży, jak i klientów instytucjonalnych oraz detalicznych. W tegorocznej edycji konkursu towarzyszacemu wydarzeniu, ING nominowano w trzech kategoriach:

- produkt roku – za certyfikaty ING Turbo;

- wydarzenie roku – za „Turbo Wyzwanie” – grę inwestycyjną ING Turbo;

- Dom Maklerski roku - Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego.

Głosowanie odbywa się do 31 stycznia 2019 roku. Wystarczy oddać głos na stronie https://konkurs.investcuffs.pl.

 

W ubiegłorocznej edycji konkursu Produktem roku zostały certyfikaty ING Turbo - strukturyzowane produkty inwestycyjne, które pozwalają osiągać zyski zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen instrumentów bazowych. Instrumentami bazowymi dla ING Turbo są min. akcje największych polskich i międzynarodowych spółek, główne indeksy wybranych światowych giełd, surowce i pary walutowe.

Więcej informacji o certyfikatach i ich budowie na stronie www.ingturbo.pl/akademia.