Wyniki finansowe i informacje biznesowe

Liczba na stronie
Wyświetlany tag: Wyniki finansowe i informacje biznesowe
13
sie
2008

Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego po I półroczu 2008 r.

W I półroczu 2008 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 407,5 mln zł w porównaniu z 335,2 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 23,7% w porównaniu z 20,5% przed rokiem. Jednocześnie bank poprawił relację kosztów do dochodów – wskaźnik C/I obniżył się do poziomu 62,6% z 64,1% w I półroczu 2007 roku. ...
Więcej
12
cze
2008

Zmiany w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego

12 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego podjęła decyzję dotyczącą zmian w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego. Przyjęto rezygnację Benjamina van de Vrie, Wiceprezesa Zarządu Banku i powołano w skład Zarządu Banku panią Małgorzatę Kołakowską oraz pana Michała Bolesławskiego. ...
Więcej
15
maj
2008

Zmiany w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego

15 maja 2008 roku Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego podjęła decyzję dotyczącą zmian w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego. Marię Elisabeth van Elst, Wiceprezes Zarządu Banku, zastąpi na tym stanowisku Justyna Kesler. ...
Więcej
14
maj
2008

Wzrost zysku ING Banku Śląskiego w I kwartale

W pierwszym kwartale 2008 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 173,7 mln zł w porównaniu z 167,4 mln zł w analogicznym okresie 2007 roku. Na koniec marca br. wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 20%. ...
Więcej
03
mar
2008

Rekordowy wynik ING Securities w 2007 roku

W 2007 roku zysk netto ING Securities S.A. wzrósł do rekordowego poziomu 64,7 mln zł, czyli o blisko 17% w porównaniu z rokiem 2006. Dom maklerski uzyskał również pierwsze miejsce pod względem obrotów na rynku akcji. ...
Więcej
20
lut
2008

Dalszy wzrost dochodów na działalności podstawowej

Po czterech kwartałach 2007 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 630,7 mln zł w porównaniu z 591,4 mln zł w 2006 roku. Na koniec grudnia wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 18,9%. ...
Więcej
13
lut
2008

ING Bank Śląski ma najlepsze Relacje Inwestorskie

Relacje Inwestorskie w ING Banku Śląskim nie mają sobie równych na Giełdzie Papierów Wartościowych – uważają analitycy giełdowi, maklerzy i doradcy inwestycyjni. W rankingu Pulsu Biznesu „Giełdowa spółka roku", zespół RI zajął pierwsze miejsce. ...
Więcej
11
lut
2008

Wysoka ocena zarządu ING Banku Śląskiego

Pod względem kompetencji zarząd ING Banku Śląskiego zajmuje drugą pozycję wśród spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych - podał poniedziałkowy Puls Biznesu. W rankingu „Giełdowa spółka roku" ocen dokonali profesjonaliści, na co dzień zajmujący się rynkiem kapitałowym - analitycy, maklerzy i doradcy inwestycyjni. ...
Więcej
07
lut
2008

ING Bank Śląski jedną z najlepszych spółek na giełdzie

W rankingu Pulsu Biznesu „Giełdowa spółka roku" ING Bank Śląski zajął trzecią pozycję. Bank pobił wszystkie inne spółki w kategorii „relacje inwestorskie”, szczególnie wysoko zostały również ocenione kompetencje zarządu. To najwyższa lokata ING Banku Śląskiego w dziewięcioletniej historii rankingu. ...
Więcej
07
lis
2007

Wyniki finansowe ING Banku po trzecim kwartale 2007 roku

Po trzech kwartałach br. skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 533,2 mln zł, czyli 9,1% więcej niż w analogicznym okresie 2006 roku. Zwrot z kapitału (ROE) na koniec września br. osiągnął poziom 21,1%. ...
Więcej
28
wrz
2007

Zmiany w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego

28 września 2007 roku Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego podjęła decyzję dotyczącą zmian w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego. Iana B. Clyne'a, Wiceprezesa Zarządu Banku, zastąpi Oscar Swan. Rada przyjęła do wiadomości rezygnację Iana B. ...
Więcej
11
wrz
2007

ING Securities największym brokerem na GPW

Po 8 miesiącach br. ING Securities zajmuje pierwszą pozycję na rynku akcji GPW z 11,1% udziałem w obrotach. Oznacza to, że już drugi miesiąc z kolei utrzymuje pozycję lidera na warszawskim parkiecie. Udział ING Securities w obrotach na rynku akcji wyniósł w lipcu 12,7%, a w sierpniu 10,6% - w obu tych miesiącach dom maklerski zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji najaktywniejszych...
Więcej
08
sie
2007

Wyniki finansowe ING Banku po drugim kwartale 2007 roku

W I półroczu 2007 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 335,2 mln zł w porównaniu z 332,1 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Jednocześnie w Banku nastąpił wzrost dochodów powtarzalnych. ...
Więcej
09
maj
2007

Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Banku Hipotecznego

ING Bank Śląski objął wszystkie nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Śląskiego Banku Hipotecznego. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Śląski Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, o łączną kwotę 13,5 mln zł. ...
Więcej
09
maj
2007

ING Bank Śląski wypłaci 27,90 zł dywidendy na akcję

Dzisiaj Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) ING Banku Śląskiego podjęło decyzję o podziale zysku za 2006 rok oraz wypłacie dywidendy w wysokości 27,90 zł brutto na jedną akcję. ZWZA ING Banku Śląskiego zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego oraz sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego za 2006 rok a także podział...
Więcej