Wyniki finansowe i informacje biznesowe

Liczba na stronie
Wyświetlany tag: Wyniki finansowe i informacje biznesowe
14
lip
2021

ING Najlepszym Bankiem dla SME w Europie Środkowo-Wschodniej

W tegorocznej edycji Awards for Excellence magazynu finansowego Euromoney, ING otrzymał tytuł Central and Eastern Europe’s Best Bank for SMEs. Zgodnie z uzasadnieniem, pozycja digitalowego lidera i koncentracja na kliencie sprawiły, że ING był najlepszym partnerem dla firm z segmentu SME. ...
Więcej
14
lip
2021

ING Najlepszym Bankiem w Polsce

ING Bank Śląski został uznany za Najlepszy Bank w Polsce w 2021 roku w międzynarodowym konkursie Awards for Excellence. Nagrodę przyznał wiodący, globalny magazyn finansowy Euromoney. W tegorocznej edycji konkursu Awards for Excellence, ING Bank Śląski utrzymał pozycję „Best Bank in Poland". ...
Więcej
31
maj
2021

Alicja Żyła, Prezes Zarządu ING Lease (Polska), dołączyła do Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu

Alicja Żyła jest związana z Grupą ING od 25 lat. Swoją karierę rozpoczęła w ING Banku Śląskim w dziale HR, następnie w latach 1998-2008 pełniła szereg kluczowych funkcji w Pionie Bankowości Detalicznej, w tym w latach 2006-2008 na stanowisku Dyrektora Detalicznych Produktów Depozytowych. ...
Więcej
19
maj
2021

Zmiany w Zarządzie ING Lease

14 maja br. Rada Nadzorcza ING Lease (Polska) Sp. z o.o. podjęła uchwałę o nominacjach na stanowiska Wiceprezesów Zarządu spółki. Z dniem 1 czerwca 2021 roku stanowisko Wiceprezesa odpowiedzialnego za Pion Handlowy obejmie Marcin Sobczak. ...
Więcej
17
maj
2021

Barbara Borgieł-Cury z ING Wiceprzewodniczącą w Radzie Nadzorczej PSP

Barbara Borgieł-Cury, Dyrektor Banku odpowiedzialna za obszar Operacje Klient Detaliczny w ING Banku Śląskim, została powołana na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności. Kadencja trwa trzy lata. ...
Więcej
10
maj
2021

Nowe emisje certyfikatów Turbo emitowanych przez ING oraz zaproszenie na konferencję „Jak inwestować na giełdzie”

10 maja br., na Giełdzie Papierów Wartościowych zostały wprowadzone do obrotu giełdowego certyfikaty strukturyzowane Turbo oparte o instrumenty bazowe InPost S.A. oraz Mercator S.A. Ich emitentem jest ING N.V. ...
Więcej
06
maj
2021

ING umocnił udział na rynku kredytowym

W I kwartale 2021 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 385,6 mln zł w porównaniu z 267.3 mln zł przed rokiem. Bank kontynuował rozwój działalności zgodnie z długoletnimi trendami. ...
Więcej
05
maj
2021

ING podsumowuje swoją działalność w raporcie zintegrowanym

ING Bank Śląski opublikował Zintegrowany Raport Roczny za 2020 rok na temat działalności finansowej i pozafinansowej banku, w tym oddziaływania na środowisko, odpowiedzialności społecznej oraz stosowanego ładu korporacyjnego. ...
Więcej
16
kwi
2021

ZWZ ING Banku Śląskiego

15 kwietnia 2021 roku ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło sprawozdanie finansowe i podjęło decyzję o podziale zysku banku za 2020 rok. Udzieliło również członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w minionym roku. ...
Więcej
31
mar
2021

ING w konsorcjum finansującym zakup 130 farm fotowoltaicznych

ING Bank Śląski i fundusze zarządzane przez Aberdeen Standard Investments (ASI) podpisały umowę kredytową na finansowanie zakupu portfela 130 nowych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 122 MW. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej szacowana jest na około 134 GWh. ...
Więcej
25
mar
2021

Brunon Bartkiewicz Bankowcem Roku 2021

Brunon Bartkiewicz otrzymał tytuł Bankowca Roku 2021 magazynu „Forbes”. Jest to kolejne wyróżnienie w tym konkursie dla ING Banku Śląskiego. Redakcja magazynu Forbes doceniła Brunona Bartkiewicza, prezesa zarządu ING Banku Śląskiego, za konsekwentne utrzymywanie wzrostowych wyników komercyjnych banku. ...
Więcej
24
mar
2021

Komunikat Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl - Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP

Uważaj na oszukańcze serwisy internetowe, które oferują kryptowaluty i inwestycje na rynku Forex. Działaj ostrożnie i rozsądnie. Komunikat z 24.03.2021 Komenda Główna Policji i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed próbami oszustw przy inwestowaniu w kryptowaluty oraz na rynku Forex. ...
Więcej
01
mar
2021

Zmiana w Zarządzie ING Lease

26 lutego br. Rada Nadzorcza ING Lease Polska Sp. z o.o. podjęła uchwałę o nominacji Alicji Żyła z dniem 1 marca na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Od listopada 2018 roku Alicja Żyła pełniła funkcję Wiceprezes Zarządu ING Lease (Polska) Sp. z o.o. ...
Więcej
24
lut
2021

ING Bank Śląski utrzymuje dobre wyniki i wzrosty w kanałach cyfrowych

W 2020 roku, skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego osiągnął wysoki poziom 1 337,6 mln zł. Na koniec grudnia ub.r., łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,72%, co oznacza wzrost o 1,85 p.p. ...
Więcej
05
lut
2021

ING liderem w finansowaniu wdrożeń nowych technologii

ING Bank Śląski został liderem wśród banków pod względem udziału w dystrybucji środków unijnych w ramach inicjatywy „Kredyt na innowacje technologiczne”. W ostatnim naborze łączna kwota dotacji, o jakie ubiegali się klienci ING, stanowiła około 30% wartości wolumenu dofinansowania we wszystkich wnioskach złożonych do BGK. ...
Więcej