Wyniki finansowe i informacje biznesowe

Liczba na stronie
Wyświetlany tag: Wyniki finansowe i informacje biznesowe
06
maj
2024

Wyniki ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2024 roku

W I kwartale 2024 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 993,3 mln zł w porównaniu z 908,7 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 9%. Bank kontynuował rozwój działalności zwiększając liczbę klientów oraz transakcyjność. ...
Więcej
22
kwi
2024

ING na EEC 2024

Eksperci ING zapowiadają swój udział w 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC). Rozpoczęcie już 7 maja br. EEC to międzynarodowa platforma do wymiany informacji, prowadzenia wartościowych dyskusji i budowy relacji. ...
Więcej
11
kwi
2024

Planowana zmiana na stanowisku prezesa zarządu ING Banku Śląskiego

Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego, na posiedzeniu 11 kwietnia 2024 roku, podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego. Powyższa decyzja została podjęta w związku z wygaśnięciem w 2025 roku mandatu Brunona Bartkiewicza, po zakończeniu jego obecnej kadencji na stanowisku prezesa. ...
Więcej
11
kwi
2024

Decyzje walnego zgromadzenia ING Banku Śląskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 33,35 zł na akcję. Akcjonariusze powołali do Rady Nadzorczej nowych członków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe banku oraz dokonało podziału zysku. ...
Więcej
13
mar
2024

ING podsumował swoją działalność za 2023 rok w raporcie zintegrowanym

ING Bank Śląski opublikował Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.. Raport prezentuje najważniejsze informacje na temat strategii, zarządzania, wyników finansowych i perspektyw banku, które zostały zaprezentowane przy uwzględnieniu kontekstu ekonomicznego, społecznego oraz środowiskowego. ...
Więcej
01
lut
2024

Wyniki ING Banku Śląskiego w 2023 roku

W 2023 roku ING Bank Śląski osiągnął 4 440,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 1 714,4 mln zł w poprzednim roku. Zwrot z kapitału (ROE), po korekcie o MCFH, wyniósł 22,9%. Bank utrzymuje łączny współczynnik kapitałowy na bezpiecznym poziomie 16,73%. ...
Więcej
23
lis
2023

ING Bank Śląski jednym z organizatorów emisji obligacji dla BEST SA o wartości 70 mln zł

ING Bank Śląski jako jeden z organizatorów przygotował i uplasował na polskim rynku inwestorów profesjonalnych wartą 70 mln zł emisję niezabezpieczonych obligacji BEST SA. Łączna wartość dwuletniego programu wynosi 300 mln zł. ...
Więcej
21
lis
2023

ING ogłasza kierunki działania w zakresie redukcji emisji

ING Bank Śląski ogłasza kierunki działania w zakresie redukcji emisji dotyczących gospodarki własnej i portfela kredytowego. Bank będzie wspierał transformację gospodarki na niskoemisyjną, biorąc pod uwagę zmiany w otoczeniu prawnym, społecznym i ekonomicznym. ...
Więcej
02
lis
2023

Wyniki ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2023 roku

Grupa ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2023 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 3 170,1 mln zł w porównaniu z 1 048,5 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Bank kontynuował stabilny rozwój działalności zwiększając liczbę klientów oraz wartość kredytów i depozytów. ...
Więcej
09
paź
2023

ING Instytucją Finansową Przyjazną Mediacji

ING Bank Śląski został laureatem wyróżnienia Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji. W ING od lat stawiamy klienta w centrum a dialog jest dla nas podstawą budowania długoletniej, partnerskiej relacji. ...
Więcej
04
paź
2023

Kredyty oparte o WIRON dla spółek w ING

ING Bank Śląski udostępnił finansowanie oparte o wskaźnik WIRON dla kolejnej grupy klientów. Od teraz spółki - niezależnie od formy prowadzonej księgowości oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o pełną księgowość mogą skorzystać z takich kredytów. ...
Więcej
19
wrz
2023

ING wśród banków finansujących pierwszą morską farmę wiatrową w Polsce

ING jest w gronie instytucji, które sfinansują morską farmę wiatrową Baltic Power. Całkowita wartość inwestycji wynosi 4,73 mld euro. To pierwsze tego typu finansowanie w Polsce. ING, w ramach międzynarodowego konsorcjum instytucji finansowych, podpisał umowę kredytową ze spółką Baltic Power, której współwłaścicielami są Orlen i Northland Power. Transakcja dotyczy budowy pierwszej...
Więcej
21
sie
2023

ING Lease wspiera rozwój polskiej kolei

Spółka ING Lease podpisała ze spółką PKP CARGO S.A. umowę ramową na finansowanie środków trwałych. Spółki ING Lease (Polska) oraz PKP CARGO S.A. zawarły Ramową Umowę Leasingu dotyczącą finansowania środków trwałych wykorzystywanych w działalności PKP Cargo, w szczególności lokomotyw, do maksymalnej łącznej wartości netto 200 mln zł. ...
Więcej
03
sie
2023

Wyniki ING Banku Śląskiego w I połowie 2023 roku

W pierwszym półroczu 2023 roku ING Bank Śląski bez większych zaburzeń realizował swoją podstawową strategię. Zanotował przyrost liczby klientów we wszystkich segmentach. Bank utrzymał udział w rynku kredytowym mimo niższej aktywności klientów wynikającej z mniejszego popytu na finansowanie. ...
Więcej
19
lip
2023

Oferta specjalna „Bonus na start online” w ING

ING Bank Śląski proponuje nowym klientom indywidualnym specjalną ofertę z oprocentowaniem na poziomie 7,9 proc. przez 3 miesiące od założenia konta. Oferta dostępna jest do 10 sierpnia 2023 r. Oferta specjalna „Bonus na start online” przeznaczona jest dla klientów, którzy chcą nawiązać relację z ING i założą Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN (OKO w PLN). ...
Więcej