Inwestycyjna Lokata Ubezpieczeniowa Market Neutral Plus

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie rozpoczął subskrypcję Inwestycyjnej Lokaty Ubezpieczeniowej Market Neutral Plus. Produkt gwarantuje pełne bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału i jednocześnie daje możliwość osiągania zysków wynikających ze zmian cen surowców i towarów na światowych rynkach. Subskrypcja potrwa do 17 czerwca b.r. 

ILU Market Neutral Plus to kolejny oferowany przez ING produkt strukturyzowany. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy chcą pomnożyć swoje pieniądze, licząc na zyski wynikające z rosnących cen surowców naturalnych - m.in. ropy naftowej, gazu ziemnego, oraz produktów żywnościowych, takich, jak pszenica, kukurydza, soja, cukier. Co ważne, jest to inwestycja, która w terminie jej zakończenia niezależnie od sytuacji na rynku surowców i towarów zapewnia 100% bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału. 

„Zauważamy coraz większe zainteresowanie wśród inwestorów rosnącymi cenami produktów rolnych i surowców naturalnych. Aby zdywersyfikować portfel aktywów, a przez to zminimalizować ryzyko związane z inwestycją tylko w jedną kategorię aktywów, nasz nowy produkt obejmuje swym zakresem zarówno rynek produktów rolnych, jak i surowców naturalnych – powiedział Dariusz Maliszewski, Senior Product Manager w ING Banku Śląskim. 

Minimalna kwota, jaką można zainwestować to 3000 złotych. Produkt ma charakter średnioterminowy – okres inwestycji to 36 miesięcy. W okresie subskrypcji środki zgromadzone na rachunkach oprocentowane są według stawki depozytowej w wysokości 4,75% p.a. Z oferty mogą skorzystać wszyscy klienci indywidualni ING Banku Śląskiego. 

Przypominamy, że na koniec 1 kwartału 2008 wartość lokat strukturyzowanych wyniosła 947 mln złotych. W porównaniu z analogicznych okresem w 2007 wzrost wyniósł 55%.