Spotkanie z Lwem dla małych pacjentów łódzkiego szpitala

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Blisko 20 pracowników ING Banku Śląskiego w ramach programu Wolontariat ING zorganizowało spotkanie z Lwem dla małych pacjentów Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM. Dla dzieci przygotowano szereg zabaw i konkursów, których animatorami byli wolontariusze ING. Towarzyszem zabaw był oczywiście Lew! Spotkanie zorganizowano na czterech oddziałach onkologicznych szpitala, w których na co dzień przebywa około 120 dzieci.

„Pomysłodawcami akcji dla chorych dzieci byli sami pracownicy. Chcieliśmy poprzez swoje działania wywołać uśmiech na twarzach małych pacjentów. Poza tym praca wolontariusza, a w szczególności praca z dziećmi to sama radość, która daje człowiekowi ogromną satysfakcję" - powiedział koordynator akcji Romuald Chorąży, Dyrektor Oddziału ds. Detalicznych w Łodzi.

Wolontariat ING to program społeczny, który daje pracownikom ING Banku Śląskiego możliwość zaangażowania się w pracę wolontarystyczną. Wolontariuszem może być każdy, we wszystkich dziedzinach życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Rodzaj pracy wolontarystycznej powinien jednak sprawiać wolontariuszowi satysfakcję i być zgodny z jego predyspozycjami. W pracy wolontariusza można więc wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, a także swoje hobby, zainteresowania i umiejętności. Projekty naszych bankowych wolontariuszy wspiera Fundacja ING Dzieciom.

Wolontariusz sam decyduje ile czasu przeznacza na wolontariat jednak od tego roku, każdy z pracowników banku może przeznaczyć 1 dzień (8 godzin zawodowego czasu pracy) na działania w ramach wolontariatu - gwarantuje to Regulamin Pracy ING Banku Śląskiego. Można ten czas wykorzystać jednorazowo w ciągu jednego dnia lub podzielić na poszczególne godziny.

W ramach wolontariatu organizowane są różnorodne akcje, np. czytanie książek (program biblioterapeutyczny w Towarzystwie Lwa), turnieje sportowe czy malowanie i odnawianie obiektów, z których mogą później korzystać dzieci oraz młodzież szkolna.