Nowe funkcjonalności ING BankOnLine

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.
ING Bank Śląski po raz kolejny w tym roku rozszerzył funkcjonalność systemu bankowości internetowej ING BankOnLine. Nowe funkcjonalności są dostępne od 16 czerwca b.r. W ten sposób ING kontynuuje działania zmierzające do stworzenia najbardziej internetowego banku w Polsce.

„Po wprowadzeniu nowej wersji systemu bankowości internetowej ING BankOnLine, Konta DIRECT oraz programu Bankujesz-Kupujesz, wdrażamy kolejne funkcjonalności systemu. To odpowiedź na potrzeby naszych klientów, a także kolejny krok w kierunku budowy najlepszego systemu bankowości internetowej w Polsce" - powiedział Piotr Kochanowski, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w ING Banku Śląskim.

Nowe funkcjonalności ING BankOnLine to przede wszystkim rozbudowanie opcji dostępnych dla użytkownika. Udogodnienia dla Klientów obejmują:

1. Ulubione (zakładka Ustawienia) - możliwość wyboru ulubionych funkcjonalności, do których dostęp będzie szybszy za pomocą linków umieszczonych w górnej części strony.

2. Wersję angielską systemu - możliwość wyboru wersji systemu na stronie do logowania.

3. Automatyczne otwieranie rachunków bieżących w walutach obcych oraz Otwartego Konta Oszczędnościowego (OKO) dla klientów indywidualnych i dla małych firm (zakładka Wnioski) - podobnie jak w przypadku Kont z Lwem rachunek będzie prezentowany w systemie zaraz po zrealizowaniu dyspozycji.

4. Automatyczną zmianę oferty (zakładka Wnioski) - możliwość automatycznej zamiany wariantu produktu posiadanego przez klienta. Wraz ze zmianą produktu zmieni się również automatycznie plan prowizyjny właściwy dla danego produktu.

5. Zmianę danych (zakładka Ustawienia) - możliwość zmiany adresu korespondencyjnego.

6. Konto domyślne (zakładka Ustawienia) - możliwość wyboru rachunku, który będzie prezentowany domyślnie, jako pierwszy na listach rozwijalnych w systemie.

7. Wyszukiwanie przelewu (zakładka Przelewy) w przelewach wzorcowych - możliwość wyszukiwania przelewu wzorcowego po numerze rachunku, nazwie przelewu lub danych odbiorcy.