W ING kredyt na podstawie PIT-11

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Do 31 maja br. można korzystać z oferty kredytowej ING Banku Śląskiego na podstawie deklaracji PIT-11. Dokument może być złożony zamiast zaświadczenia o dochodzie.

Możliwość skorzystania z oferty kredytowej ING Banku Śląskiego na podstawie PIT-11 dotyczy następujących produktów:

  • pożyczka pieniężna
  • limit zadłużenia w KONCIE
  • karta kredytowa

Przedstawiona w Banku deklaracja PIT-11 musi być opatrzona pieczęcią pracodawcy/pieczątką imienną oraz podpisem osoby wystawiającej deklarację, a także dotyczyć okresu zatrudnienia u pracodawcy wystawiającego PIT-11. Propozycja skorzystania z kredytu na podstawie PIT-11 jest skierowana do osób osiągających dochody z tytułu umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego.