ING Bank Śląski organizuje konkurs dla studentów uczelni plastycznych

Akcje marketingowe i promocje ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Do 7 maja br. studenci uczelni plastycznych mogą przesyłać prace na organizowany przez ING Bank Śląski konkurs „Karty na stół”, którego celem jest stworzenie koncepcji nowych linii graficznych kart płatniczych banku. To szansa dla studentów akademii plastycznych na pokazanie swoich umiejętności w zakresie projektowania i grafiki użytkowej. Na zwycięzcę czeka nagroda główna w wysokości 5 tys. zł

Chcemy, aby nasze karty były atrakcyjne nie tylko pod względem opłat i funkcjonalności, ale także designu. Liczę, że właśnie studenci, ze swoim świeżym spojrzeniem, są w stanie przedstawić szczególnie interesujące propozycje. Konkurs „Karty na stół” to dla nich okazja do zmierzenia się z projektowaniem użytkowym, wymagającym pogodzenia własnych wizji artystycznych z ograniczeniami, jakie stwarza forma karty bankowej powiedziała Ewa Piech z Departamentu Komunikacji Marketingowej ING Banku Śląskiego.

Konkurs wystartował 19 kwietnia 2010 roku, a prace będą przyjmowane do 7 maja br. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie 5 kart, które będą tworzyć jedną linię graficzną. Powinna ona być na tyle „pojemna”, aby umożliwiła w przyszłości projektowanie kolejnych kart.

Bank oczekuje nowoczesnych, wyróżniających się projektów, które będą zawierały obowiązkowe elementy brandingowe i firmowy kolor pomarańczowy. Prace zgłoszone w konkursie będą oceniane pod względem stopnia realizacji celów określonych przez organizatora w regulaminie konkursu, oryginalności i niepowtarzalności koncepcji oraz możliwości adaptacji projektu na cała gamę kart bankowych.

Chęć do współpracy z bankiem w zakresie promowania konkursu wyraziły uczelnie plastyczne z Wrocławia, Katowic, Poznania i Krakowa. Więcej informacji o konkursie, w tym również Regulamin, można znaleźć na stronie www.ingbank.pl/konkurs.

Dla laureatów konkursu Bank przygotował atrakcyjne nagrody:

  • nagroda główna I stopnia – 5.000 zł,
  • 2 nagrody główne II stopnia – netbooki marki Samsung o wartości 1.285,98 zł każdy.

Ogłoszenie wyników konkursu „Karty na stół” nastąpi 28 maja 2010 roku.