Zmiana oprocentowania produktów oszczędnościowych w PLN

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

 

ING Bank Śląski podjął decyzję o zmianie oprocentowania produktu oszczednościowego dla klientów indywidualnych w PLN.

Nowe stawki obowiązujące od 9 września br. prezentuje ponizsza tabela:

Lp.

Produkt

Oprocentowanie

Zmiana

Przed zmianą

Obecnie

1.

Lokata dla Inwestora dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN

4,25%

 

4,00%

 

-0,25

 

Lokata dla Inwestora prowadzona jest w PLN i jest przeznaczona dla klientów, którzy posiadają Otwarte Konto Oszczędnościowe (standardowe oraz Direct) lub są jego współposiadaczami.