Limit w koncie w ING Banku za 0zł

Akcje marketingowe i promocje ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W ramach promocji ING Bank Śląski nie pobiera prowizji za udzielenie limitu zadłużenia w Koncie. Oferta trwa od 13 września do 31 grudnia b.r.

Z promocji moga skorzystac osoby, które zawrą z ING Bankiem Śląskim umowę o limit zadłużenia w Koncie w czasie jej trwania jednak nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy otwarcia Konta Direct lub Konta Komfort. Maksymalna kwota limitu wynosi 42 tysiące złotych.

Aby skorzystać z promocyjnej oferty limitu zadłużenia w Koncie należy odwiedzić dowolny Oddział ING Banku Śląskiego. Podczas wizyty nalezy złożyć wniosek o udzielenie limitu i przedstawić dokumenty potwierdzające wysokości osiąganych dochodów. Dzięki limitowi zadłużenia klient uzyskuje stały dostęp do dodatkowych pieniędzy na swoim koncie osobistym.

 

Pełna treść Regulaminu promocji jest dostępna w Oddziałach ING Banku Śląskiego.