ING udostępnił ALEO.com - platformę handlowo–aukcyjną dla firm

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A. |Aleo

ING Bank Śląski zaoferował pierwsze na polskim rynku kompleksowe i zaawansowane narzędzie do zarządzania procesem zakupowym i sprzedażowym dla firm. Z nowej platformy handlowo-aukcyjnej ALEO.com mogą korzystać firmy reprezentujące różne branże takie jak: usługi, produkcja, handel.

Uruchomienie przez ING Bank Śląski platformy handlowo-aukcyjnej wpisuje się w strategię budowania nowoczesnej bankowości oraz oferowania klientom innowacyjnych rozwiązań finansowych ułatwiających prowadzenie biznesu. Podjęliśmy decyzję o stworzeniu ALEO.com, ponieważ wpisuje się ono w trendy, które są obecnie obserwowane na świecie. Według nas jest to naturalny kierunek rozwoju biznesu – powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

Aleo stanowi połączenie e-commerce, narzędzi wspierających procesy zakupowe i biznesowej platformy społecznościowej. Dla nas to przestrzeń do nawiązania nowych relacji z klientami i możliwość sprzedaży usług finansowych wspierających transakcje zawierane na platformie dla firm – powiedział Michał Bolesławski, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Obecnie internet pełni dla przedsiębiorców nie tylko rolę narzędzia komunikacji z klientami – jest również platformą wymiany handlowej między firmami, miejscem poszukiwania nowych kontaktów i rynków zbytu. Wyniki badania przeprowadzonego we wrześniu 2013 na zlecenie ING Banku Śląskiego wskazują, że zdecydowana większość respondentów w dalszym ciągu częściej realizuje zakupy w Internecie prywatnie niż służbowo, jednocześnie jednak coraz chętniej przenosi zdobyte w ten sposób doświadczenia do swojej pracy. Rośnie również grupa firm, które dostrzegają korzyści płynące z realizacji procesów zakupowych oraz sprzedaży w segmencie B2B przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi opartych o technologie internetowe – dodał Michał Bolesławski.

Platforma handlowo-aukcyjna ALEO.com pozwala usprawnić pracę i oszczędzić czas, a także zwiększyć efektywność kosztową firm i ich możliwości sprzedażowe.To narzędzie skierowane głównie do pracowników odpowiedzialnych za wszelkiego rodzaju zakupy produktów i usług, od prostych zamówień na materiały codziennego użytku, po zaopatrzenie produkcji i zakupy inwestycyjne, jak również dla handlowców oferujących gotowe produkty oraz startujących w przetargach.

ALEO.com umożliwia między innymi:

  • prowadzenie elektronicznych postępowań zakupowych (zapytania ofertowe i przetargi);
  • negocjacje cen poprzez organizowanie aukcji zakupowych i sprzedażowych;
  • utworzenie profilu firmy, promowanie jej w internecie oraz zarządzanie przepływem informacji w ramach sieci kontrahentów;
  • prezentacje katalogu swoich produktów i usług;
  • utworzenie własnego sklepu B2B umożliwiającego elastyczne zarządzanie cennikami dla obecnych oraz przyszłych kontrahentów
  • potwierdzenie własnej wiarygodności poprzez system ocen aktywności, system referencji oraz publikację ratingu finansowego wyznaczonego przez ING.

Korzystanie z platformy ALEO.com jest darmowe (dostęp do wszystkich funkcji platformy jest bezpłatny) i bardzo proste. Po wejściu na platformę wypełnia się krótki formularz rejestracyjny dla swojej firmy. Następnie wysyła przelew o wartości 1 zł z konta firmy, w celu weryfikacji czy użytkownik rejestrujący daną organizację, rzeczywiście jest nią związany. Klienci ING Banku Śląskiego są zwolnieni z obowiązku realizacji przelewu weryfikacyjnego oraz dodatkowo mają możliwość logowania się do Aleo za pośrednictwem systemu ING BusinessOnLine.

W ramach platformy ALEO.com oferowanych będzie szereg produktów usług ING skierowanych do firm. Jako pierwsze już wkrótce zostaną wdrożone:

  • Finansowanie dostawców, umożliwiające w prosty sposób (na jedno kliknięcie, bez konieczności podpisywania umowy) finansowanie wybranych przez firmę faktur przed terminem płatności;
  • Aleopay - przelew z ING zabezpieczający transakcje realizowane na platformie (środki są zwalniane przez Bank na rachunek sprzedawcy po potwierdzeniu przez kupującego otrzymania towaru);
  • Otwarcie konta poprzez platformę;

ALEO.com to autorski projekt ING, przygotowany i zarządzany w ramach spółki ING Usługi dla Biznesu, należącej do grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego. Aleo pełni funkcję platformy handlu elektronicznego „business to business” (B2B), która jest dostępna dla użytkowników pod adresem aleo.com/pl

Materiały do pobrania