Polacy nie inwestują, bo najbardziej ufają tradycyjnym produktom bankowym - wynika z badania ING

Ankiety i badania,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Konta oszczędnościowe i lokaty są uznawane przez Polaków za najatrakcyjniejsze instrumenty lokowania oszczędności – wynika z badania „Finansowy Barometr ING”. Mieszkańcy Polski, w porównaniu z  konsumentami z zachodniej Europy, charakteryzują się większą niechęcią do inwestowania w akcje i obligacje.

Z badania ING wynika, że większość Polaków woli lokować oszczędności, niż je inwestować. Największą popularnością cieszą się tradycyjne instrumenty - konta oszczędnościowe i lokaty terminowe w bankach. Posiadanie tych pierwszych deklaruje 77% Polaków, a lokat 42%. To znacząco więcej niż przeciętnie w Europie (odpowiednio 69% i 31%). Częściowo może to wynikać z faktu wyższych stop procentowych w Polsce niż na Zachodzie. W przypadku innych instrumentów Polacy wykazują mniejszą gotowość do inwestycji niż przeciętni Europejczycy. Dotyczy to szczególnie akcji i funduszy inwestycyjnych. W te pierwsze byłoby gotowych zainwestować część swoich oszczędności tylko 14% Polaków i 17% Europejczyków, a w fundusze odpowiednio 15% i 18% respondentów.

W badaniu ING Polacy częściej niż mieszkańcy innych krajów jako powody nieinwestowania wskazywali niepewną stopę zwrotu oraz możliwość poniesienia strat.  W efekcie stosunkowo dużą popularnością cieszą się nieruchomości (22%) i metale szlachetne (33%). Są one postrzegane jako zdecydowanie bardziej zyskowne niż lokaty i tylko nieznacznie bardziej ryzykowne. Akcje, obligacje i fundusze mają z kolei wizerunek co najwyżej trochę bardziej zyskownych niż lokaty i konta oszczędnościowe.

Barometr Finansowy ING nie jest pierwszym badaniem, które pokazuje niechęć Polaków do inwestowania. Jedną z przyczyn dlaczego Polacy nie lokują swoich oszczędności w instrumenty finansowe jest brak wystarczających środków - 32% Polaków deklaruje, że nie ma żadnych oszczędności. Genezą awersji do ryzyka inwestycyjnego jest zapewne świeża pamięć o kryzysie finansowym. Tymczasem umiejętne inwestowanie oszczędności, w długim horyzoncie czasowym może być dla wielu osób szansą na zebranie rozsądnego kapitału na emeryturę - mówi Karol Pogorzelski, ekonomista ING Banku Śląskiego.

ING przekonuje, że warto zacząć od niewielkich sum, ale regularnie

Chcemy przekonać naszych klientów, że każdy może i powinien planować swoje życie finansowe. Wspieramy ich w tym np. poprzez Trenera Finansowego - nowe narzędzie dostępne w bankowości internetowej Moje ING, które pomaga przeanalizować swoje finanse i rozpocząć realizację własnego planu. Klientów, którzy mają już pewne oszczędności chcemy przekonać, że warto część z nich zainwestować. Wiemy, że klienci widząc swoje postępy zyskują motywację do dalszego organizowania swoich finansów – mówi Daniel Szewieczek, dyrektor odpowiedzialny za obszar oszczędności i inwestycji w ING Banku Śląskim.

Finansowy Barometr ING to cykliczne badanie Grupy ING, badające zachowania i postawy konsumentów wobec zagadnień finansowych w Polsce i na świecie. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2016 r. w 13 krajach: Polska, Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Rumunia, Turcja, Wielka Brytania, Włochy. W badaniu wzięło udział 12 585 respondentów, w tym 1000 z Polski.

Materiały do pobrania