Sekrety finansowe polskich par – wyniki badania ING

Ankiety i badania,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Polskie pary podchodzą mniej chętnie do wspólnego zarządzania pieniędzmi niż w mieszkańcy innych krajów Europy. Co piąty Polak będący w związku nie posiada wspólnego konta, a blisko co czwarty jest skłonny trzymać w tajemnicy przed partnerem część swoich wydatków. Jednocześnie Polacy najczęściej w Europie zgadzają się z poglądem, że warto regularnie omawiać kwestie finansowe ze swoją drugą połówką – wynika z międzynarodowego badania „Finansowy Barometr ING”

Najbardziej popularny w Europie model zarządzania finansami w związku to posiadanie wspólnego konta bankowego - z które finansowane są wspólne wydatki, oraz kont indywidualnych na własne potrzeby partnerów. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, około połowa par zarządza pieniędzmi w ten sposób. Polacy na tle Europy wydają się jednak bardziej powściągliwi w sprawach wspólnych finansów. Rzadziej decydują się na rezygnację z kont indywidualnych oraz częściej deklarują, że nie posiadają wspólnego konta.

Mieszkańcy Polski wykazują stosunkowo dużą gotowość do utrzymywania w tajemnicy przed partnerem spraw finansowych, takich jak niektóre wydatki, długi czy oszczędności (23%). W Europie większym od Polaków przyzwoleniem do posiadania finansowych sekretów w związku charakteryzują się tylko Turcy. Większą gotowość to trzymania takich tajemnic w Polsce wykazują mężczyźni (26%) od kobiet (19%).

Najczęściej wymienianym przez Polaków powodem posiadania sekretów finansowych w związku jest potrzeba prywatności. Mieszkańcy Polski nieco rzadziej niż przeciętni Europejczycy deklarowali, że oceniają swoje związki jako bardzo bliskie. Zapytani wprost o powody utrzymywania sekretów finansowych przed partnerem wskazywali najczęściej, że „niektóre rzeczy są moją prywatną sprawą” (36%), albo wręcz „moje finanse to nie interes mojego partnera” (11%) . Oprócz tego wyraźnie były dwie motywacje trzymania finansowych tajemnic przed partnerem - chęć zwiększenia oszczędności, gdy uważamy naszego partnera lub partnerkę za rozrzutnych (33%), lub odwrotnie - chęć zwiększenia wydatków, gdy sądzimy, że nasz partner za bardzo je kontroluje (15%) – powiedział Karol Pogorzelski, ekonomista ING Banku Śląskiego.  

Polacy najczęściej we wszystkich badanych krajach zgadzają się z poglądem, że warto regularnie omawiać kwestie finansowe z drugą połówką, ponieważ takie działanie zbliża do siebie pary (71%), pomaga tworzyć związek (74%) i zwyczajnie jest pożyteczne z punktu widzenia finansów (82%).

Szczera rozmowa o priorytetach względem wydatków i oszczędności w związku wydaje się zdrowsza i bardziej satysfakcjonująca dla obu partnerów na dłuższą metę, niż trzymanie tych spraw w sekrecie. Potwierdzają to wyniki badania ING, z których wynika, że Polacy najbardziej entuzjastycznie z mieszkańców wszystkich badanych krajów podchodzą do omawiania spraw finansowych w związku  – dodał Karol Pogorzelski.  

sposoby prowadzenia finansów w związku - wykres 

 skłonność do utrzymywania sekretów finansowych - wykres

 

powody utrzymywania sekretów finansowych - wykres

Finansowy Barometr ING to cykliczne badanie Grupy ING, badające zachowania i postawy konsumentów wobec zagadnień finansowych w Polsce i na świecie. Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2017 r. w 13 krajach: Polska, Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Rumunia, Turcja, Wielka Brytania, Włochy. W badaniu wzięło udział 12794 respondentów, w tym 1002 z Polski.

Materiały do pobrania