Raport ING Banku Śląskiego dwukrotnie wyróżniony przez rynek

Nagrody i wyróżnienia,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Raport Zintegrowany ING Banku Śląskiego otrzymał wyróżnienie w konkursie Raporty Społeczne. Bank otrzymał również nagrodę The Best of the Best w konkursie „The Best Annual Report 2017" i wyróżnienie w kategorii raport on-line za raport zintegrowany w konkursie organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

W 12. edycji konkursu Raporty Społeczne, ING Bank Śląski, jako jedyna instytucja finansowa, otrzymał wyróżnienie w kategorii Raport Zintegrowany. Jak podaje jury, bank został nagrodzony za sposób przedstawienia oddziaływań firmy w zakresie kwestii społecznych i środowiskowych, koncentrację na istotnych wpływach kluczowych dla branży, w tym m.in. ujęcia ESG przy szacowaniu ryzyka kredytowego oraz zarządzania ładem organizacyjnym i compliance, a także widoczne w raporcie zaangażowanie wszystkich szczebli organizacji, dokładność, przedstawianie konkretnych rezultatów i statusu realizacji strategii w postaci KPI”.

Raport zintegrowany ING Banku Śląskiego obejmuje najważniejsze i najciekawsze działania banku za 2017 rok, w tym informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw banku, które zostały zaprezentowane przy uwzględnieniu kontekstu ekonomicznego, społecznego oraz środowiskowego. Przedstawiono również sposób pracy, doświadczenie klienta, rozumienie odpowiedzialności biznesowej oraz wpływ banku na otoczenie – teraz i w przyszłości. Raport jest dostępny w wersji on-line na stronie:

https://www.raportroczny.ingbank.pl/

Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 roku i jest organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. Więcej informacji, w tym Biblioteka Raportów, są dostępne na stronie internetowej konkursu: raportyspoleczne.pl.

 

W konkursie „The Best Annual Report 2017", organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków, ING Bank Śląski otrzymał nagrodę The Best of the Best za całość raportowania rocznego obejmujący raport finansowy, sprawozdanie zarządu oraz raport on-line. Bank został również wyróżniony w kategorii raport on-line za Raport Zintegrowany.

Konkurs „The Best Annual Report", organizowany od roku 2005, to konkurs na najlepszy raport roczny o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. O nagrodę konkurują spółki z rynku regulowanego przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki rynku alternatywnego, sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości. ING Bank Śląski uczestniczy w nim nieprzerwanie od samego początku, zdobywając na przestrzeni lat liczne nagrody i wyróżnienia, w tym nagrodę główną po raz czwarty.