Złoty Listek CSR Polityki dla ING Banku Śląskiego

Nagrody i wyróżnienia, CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski został nagrodzony Złotym Listkiem CSR POLITYKI 2019 - jako jedna z organizacji wyróżniających się działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju. Nagrody rozdawane są od 8 lat, a ING jest obecny w zestawieniu od pierwszej edycji badania.

Ankietę zawierającą pytania z obszarów: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne, rozesłano do kilkuset największych firm. Tegorocznemu zestawieniu Listków CSR POLITYKI towarzyszył także przegląd inicjatyw i rozwiązań wspierających rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Firmy, oprócz przedstawienia najlepszych praktyk wskazywały na działania, które mogą wspierać realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

- Cieszymy się, że po raz kolejny zostaliśmy docenieni Listkiem CSR Polityki. Złoty Listek jest potwierdzeniem naszego zaangażowania w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. To nagroda dla całego banku ponieważ w realizację działań z naszej strategii włączają się różne obszary organizacji. Takie wyróżnienie utwierdza nas w przekonaniu, że troska o środowisko i pozytywny wpływ na otoczenie to aspekty, w które warto inwestować – powiedziała Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu Banku, Ambasador Strategii Zrównoważonego Rozwoju ING Banku Śląskiego.

ING Bank Śląski realizuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju zgodnie z czterema priorytetami wspólnej odpowiedzialności:

  • Bank dla przedsiębiorczych
  • Bank równych szans
  • Bank zielonych inwestycji
  • Bank świadomy ekologicznie

 

Tygodnik Polityka, wraz z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, po raz ósmy przyznali Listki CSR Polityki. To wyróżnienia dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie firm. Więcej informacji na stronie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/listkicsr/1789400,1,viii-edycja-listkow-csr-polityki.read