ING z kolejnym certyfikatem prostej polszczyzny

Nagrody i wyróżnienia,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski został wyróżniony przez ekspertów z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Bank otrzymał certyfikat prostej polszczyzny za stronę www.ing.pl

W ING Banku Śląskim komunikację upraszczamy już od 5 lat. W 2014 roku, jako pierwszy bank w Polsce rozpoczęliśmy współpracę z językoznawcami na ogromną skalę. W prace zaangażowaliśmy też naszych klientów. Szkoliliśmy się, upraszczaliśmy, zmienialiśmy wzory umów, setki pism i dokumentów, a powołany wtedy projekt Po prostu żyje do dziś! Bo my cały czas sprawdzamy, słuchamy głosu naszych klientów i poprawiamy. Tym razem pod lupę wzięliśmy naszą stronę internetową, której analizę i certyfikację przeprowadzili eksperci z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego - powiedziała Barbara Pasterczyk, Dyrektor Banku odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim.

Analiza strony www.ing.pl wykazała, że największym problemem tekstów były strona bierna i bezosobowe formy czasownika. Pierwsze badanie wypadło nieźle, ale specjaliści musieli zmienić i uprościć teksty - głównie poskracać długie zdania oraz pozmieniać formy z biernej na czynną.

To już drugi certyfikat prostej polszczyzny, który przyznajemy ING Bankowi Śląskiemu. Tym razem otrzymaliśmy do oceny serwis internetowy www.ing.pl. W przeliczeniu na tekst to 94 000 wyrazów i aż 310 stron druku. Mogę sobie tylko wyobrazić, ile tygodni kosztowało redaktorów serwisu dostosowanie trudnych tekstów o finansach do zasad prostego języka. Badania ostatecznej wersji serwisu pokazały, że wszystkie cechy stylu są w normie. Oznacza to, że teksty na stronie przypominają pod względem formalnym artykuły, które czytamy na co dzień w dobrej prasie - powiedział dr Tomasz Piekot, kierownik Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Certyfikat prostej polszczyzny przyznany za www.ing.pl jest już drugim w portfolio banku. Pierwszy ING Bank Śląski otrzymał za system bankowości internetowej Moje ING w styczniu 2017 roku. Bank już w trakcie projektowania treści do Mojego ING zadbał, aby komunikaty kierowane do klientów były proste i przyjazne. ING był pierwszym bankiem w Polsce, który otrzymał takie wyróżnienie.

Pracownia Prostej Polszczyzny przyznaje certyfikat prostej polszczyzny firmom i instytucjom za teksty, które spełniają standard prostego języka. Eksperci badają, czy jest to język naturalnej gramatyki i jasnych myśli – bez zawiłego żargonu czy urzędowych zwrotów.

Więcej o upraszczaniu języka w ING Banku Śląskim na https://www.ing.pl/o-banku/po-prostu