Dwie inicjatywy ING wyróżnione w Rankingu 30x30

Nagrody i wyróżnienia, CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Dwa autorskie projekty ING Banku Śląskiego: „Czy my Polacy mamy ze sobą coś wspólnego? Nie widać. Bo to powietrze” oraz Videotłumacz języka migowego znalazły się w rankingu społecznych projektów biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu.

Ranking wyłonił łącznie 60 projektów biznesu, które zdaniem jury miały największy wpływ społeczny w minionych 30 latach. W zestawieniu zostało wybranych, w odrębnych kategoriach, po 30 najlepszych projektów ogólnopolskich oraz lokalnych.

Inicjatywy ING Banku Śląskiego znalazły się w kategorii projektów ogólnopolskich. Kampania „Czy my Polacy mamy ze sobą coś wspólnego? Nie widać. Bo to powietrze” miała na celu  zachęcenie Polaków do proaktywnej postawy na rzecz czystego powietrza, natomiast Videotłumacz jest narzędziem służącym do komunikacji z klientami posługującymi się językiem migowym. ING Bank Śląski jako pierwszy bank w Polsce rozpoczął pilotaż obsługi osób niesłyszących.

Organizatorem zestawienia jest ośrodek THINKTANK, a jego koordynatorem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wyboru dokonało grono ekspertów zajmujących się w praktyce zawodowej społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Obie listy zostały ogłoszone podczas konferencji „Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce”, która odbyła się 10 października 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.