Relacje Inwestorskie ING jedne z najlepszych na rynku

Nagrody i wyróżnienia,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski zajął trzecie miejsce, ex aequo z PKO BP, w corocznym badaniu relacji inwestorskich w spółkach z WIG30, organizowanym przez Gazetę Giełdy „Parkiet" oraz Izbę Domów Maklerskich. Wynik potwierdza, że bank jest jedną ze spółek, które najlepiej komunikują się z rynkiem finansowym.

- W naszej codziennej pracy realizujemy strategię przejrzystej komunikacji spółki z rynkiem, starając się zapewnić najwyższą jakość raportowania, dostarczając przejrzyste i aktualne materiały informacyjne. Jesteśmy otwarci na bieżący kontakt z inwestorami, akcjonariuszami i agencjami ratingowymi. Nasze działania nie skupiają się tylko i wyłącznie na komunikacji związanej z naszym bankiem, ale również obejmują jego otoczenie gospodarcze, regulacyjne i konkurencyjne. Cieszymy się, że nasze działania spełniają oczekiwania wszystkich jego uczestników rynku - powiedziała Iza Rokicka, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich w ING Banku Śląskim.

Biuro Relacji Inwestorskich ING Banku Śląskiego zostało wyróżnione na podstawie wyników badania wśród przedstawicieli instytucji finansowych oraz głosowania wśród inwestorów indywidualnych. W części rankingu przygotowanego w oparciu o głosy inwestorów instytucjonalnych, bank zajął trzecie miejsce, podczas gdy w oparciu o głosy inwestorów indywidualnych – siódme. Ostatecznie Biuro Relacji Inwestorskich ING Banku Śląskiego zajęło trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnej.

Do zadań Biura Relacji Inwestorskich ING Banku Śląskiego należy:

- bieżący kontakt z inwestorami, analitykami i agencjami ratingowymi,

- zbieranie i analizowanie danych dotyczących polskiego sektora bankowego,

- koordynacja komunikacji banku z rynkiem kapitałowym,

- przygotowywanie raportów okresowych, w tym prezentacji wynikowej banku,

- współorganizowanie konferencji wynikowych i inwestorskich. 

 

Więcej na: http://www.ingbank.pl/relacje-inwestorskie