Zmiana oprocentowania w ING Banku Śląskim

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Zmiana oprocentowania w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski zmienia oprocentowanie na kontach oszczędnościowych w PLN. Zmiany obowiązują od 7 lipca 2020 roku.

 

Nowe oprocentowanie dla klienta indywidualnego prezentuje poniższa tabela:

Konto

Oprocentowanie na kontach oszczędnościowych (zmienne, obliczane w skali roku)

Oprocentowanie

do 6.07.2020 r.

Oprocentowanie

od 7.07.2020 r.

 

Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN

 

Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN

 

Dream Saver

 

0,50% (poniżej 100 tys. zł)

0,50% (od 100 tys. zł)

 

0,25% (poniżej 100 tys. zł)

0,25% (od 100 tys. zł)

 

Smart Saver

 

2,50% (do 5 tys. zł)

0,50% (powyżej 5 tys. zł)

 

2,50% (do 5 tys. zł) - bez zmian

0,25% (powyżej 5 tys. zł)

 

Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN

od 0,40% -  do 1,00%

od 0,20% - do 0,60%