Zmiana oprocentowania w ING

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski zmienia oprocentowanie lokat terminowych w PLN o stałej stopie procentowej dla klientów indywidualnych.

Zmiany obowiązują od 16 czerwca br. Nowe oprocentowanie prezentuje poniższa tabela:

Lokaty

Od 16.06.2020

3M

0,05%

6M

0,05%

12M

0,05%

24M

0,05%