ING w Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski dołączył do grona pracodawców, którzy potwierdzają wysokie standardy prowadzenia procesów rekrutacji oraz chcą promować dobre praktyki w tym obszarze. Bank przystąpił do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji - ponad 350 firm, które dbają o swoje relacje z kandydatami, a w realizowanych procesach rekrutacji, wdrażają działania z Kodeksu Dobrych Praktyk w Rekrutacji.

To budujące, że na polskim rynku pracy jest coraz więcej firm, które pamiętają o potrzebie promowania dobrych praktyk w rekrutacji, wysokiej kultury rekrutacyjnej oraz świadomego budowania doświadczeń kandydatów. Nasze członkostwo w Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji potwierdza, że jako pracodawca, który stawia na ludzi, dbamy o wrażenia naszych kandydatów, respektujemy ich opinie oraz stale doskonalimy swoje podejście do prowadzonych procesów - komentuje Maja Chabińska-Rossakowska, Dyrektor Banku odpowiedziana za HR w ING Banku Śląskim.

Firmy zrzeszone w Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji kierują się Kodeksem Dobrych Praktyk w Rekrutacji, który zakłada m.in.:

  • szacunek do kandydatów, ich czasu i zaangażowania,
  • otwartość na przekazywanie informacji zwrotnej kandydatom,
  • wdrażanie rozwiązań ułatwiających kontakt z kandydatami,
  • prowadzenie jasnej i zrozumiałej komunikacji z kandydatami,
  • respektowanie opinii kandydatów,
  • dbałość o wizerunek firmy, jako pracodawcy.

 Informacje o Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji tu: https://przyjaznarekrutacja.pl/

Informacje na temat kariery oraz aktualnych ofertach pracy w ING tu: https://ing.pl/kariera