Oświadczenie ING Banku Śląskiego nt. „Poland: Presidential election preview”

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W związku z tym, że oceny wpływu programów wyborczych na saldo budżetowe, zawarte w raporcie „Poland: Presidential election preview” https://think.ing.com/articles/poland-presidential-election-preview/, stały się przedmiotem nieuzasadnionych interpretacji niezgodnych z intencją autorów raportu, podjęliśmy decyzję o ich wycofaniu.

Uważna lektura naszej analizy ekonomicznej wskazuje na bezstronność zawartych w niej opinii. Jednak nie chcemy, aby była ona podstawą dalszych nadinterpretacji i prowadziła do wyciągania mylnych wniosków przez osoby, które nie zapoznały się z treścią źródłowego raportu.

Podkreślamy, że przygotowane przez ekonomistów ING opracowanie nie stanowi formy deklaracji poparcia dla któregokolwiek z kandydatów na urząd Prezydenta.