Oświadczenie ING Banku Śląskiego dotyczące doniesień w sprawie ‘FinCen Files’

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W ostatnich dniach niektóre media opublikowały doniesienia oparte na „raportach o  podejrzanej aktywności” zgłoszonych kilka lat temu. ING Bank Śląski pojawia się w części z tych informacji.

Priorytetem Grupy ING i ING Banku Śląskiego, jako dużej instytucji finansowej, jest chronienie klientów, społeczeństwa oraz systemów finansowych przed przestępstwami finansowymi i gospodarczymi. Jest to wyzwanie z jakim mierzy się sektor finansowy na całym świecie – zarówno Grupa ING, jak i ING Bank Śląski podchodzą do tych wyzwań z najwyższą powagą.

W ciągu minionych lat Grupa ING, w tym ING Bank Śląski, podjęła liczne kroki, aby usprawnić zarządzanie ryzykami związanymi ze zgodnością z prawem (compliance) i ugruntowaniem większej świadomość tych elementów w całej organizacji. Te kroki są częścią globalnego programu wzmocnienia procesów KYC (Know You Customer), który jest realizowany od 2017 roku na wszystkich rynkach, na których funkcjonuje ING. Program obejmuje działania weryfikujące dokumentację klientów (KYC – Know You Customer) i pracę nad usprawnieniami strukturalnymi w zakresie polityk zgodności z prawem (complinace), narzędzi, monitorowania, zarządzania i administracji, wiedzy oraz postępowania. Obecnie w całej Grupie ING ponad 4 000 pełnoetatowych pracowników (FTE) jest zaangażowanych w nasze wysiłki związane ze standardami KYC.

W ramach naszych działań w zakresie AML (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy) ING stale ocenia i weryfikuje relacje z klientami i kontroluje transakcje. Potencjalnie podejrzane transakcje są badane i zgłaszane odpowiednim organom. To jest też powodem wzrostu w ciągu minionych lat liczby przypadków, w których zmuszeni byliśmy zakończyć relację i obsługę klienta. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wymogi prawne uniemożliwiają nam publiczne ujawnienie bardziej szczegółowych, czy konkretnych informacji. To sprawia, że co do zasady nie możemy komentować ostatnich doniesień medialnych. 

Walka z przestępstwami finansowymi może być skuteczna pod warunkiem łączenia sił i wymiany informacji – banków, władz, wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji publicznych i uczestników rynku – na poziomach krajowych i międzynarodowych. Dlatego mocno wspieramy inicjatywy mające na celu wspólną walkę z przestępstwami finansowymi.