ING Liderem Klimatycznym

Nagrody i wyróżnienia, CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Po raz pierwszy Forbes Polska i Statista sporządziły listę polskich firm wykazujących największą redukcję gazów cieplarnianych (GHG). Celem tego rankingu jest zwrócenie uwagi na przedsiębiorstwa, które są najbardziej świadome stojących przed nimi wyzwań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, wykazując tym samym szacunek dla środowiska. ING Bank Śląski zajął 3. miejsce rankingu z wynikiem 29,96 % rocznej redukcji intensywności emisji.

 Działania ING wpływają na środowisko, m.in. poprzez zużywanie zasobów przez pracowników, systemy IT i podróże służbowe. Zobowiązujemy się ograniczać ten wpływ i ściśle współpracujemy z klientami i dostawcami, aby wykorzystać możliwości w ramach niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki przyszłości. Przyjmując cele na 2020 rok dotyczące poprawy efektywności ekologicznej, zobowiązaliśmy się, że zredukujemy emisje gazów cieplarnianych o 84% do 2020 roku, a zrealizowaliśmy ten cel w 2019 roku, redukując emisję aż o 89%.

Lider dbający o zrównoważony klimatycznie rozwój to jednocześnie zaszczytny i zobowiązujący tytuł. Bardzo się z niego cieszymy. Za tym sukcesem stoi nasza długoletnia aktywność, spójność celów i zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że transformacja, zwłaszcza energetyczna, to temat niełatwy. Wszelkie rozwiązania, które przyniosą w tym obszarze wymierną zmianę, muszą być rozplanowane w perspektywie kilkuletniej. Miks energetyczny Polski to dziś głównie paliwa kopalne, ale nie ma wątpliwości, że stopniowo będziemy przesuwać się w stronę czystych źródeł energii – dodaje Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Lista została ustalona przez obliczenie rocznej skumulowanej stopy redukcji gazów cieplarnianych (CARR), skorygowanej przez przychody. Więcej o rankingu Liderzy Klimatyczni