Podsumowanie działań Fundacji ING Dzieciom w 2020 roku

W roku 2020 Fundacja ING Dzieciom pomagała dzieciom w nauce zdalnej i szpitalom w ich walce z pandemią COVID-19, ale nie tylko.

2020 rok mimo trudności i wielu ograniczeń był dla naszej Fundacji niezwykle owocny – staraliśmy się bardzo, aby wesprzeć dzieci w tym trudnym czasie. Dzięki zaangażowaniu społeczności ING nie zwolniliśmy ani na chwilę. Pokazaliśmy, że razem potrafimy mobilizować się i otwierać serca dla innych – podkreśla Agata Tomaszewska, Prezeska Fundacji ING Dzieciom.

Kluczowe realizacje Fundacji ING Dzieciom w 2020 roku:

Wsparcie ochrony zdrowia w walce z koronawirusem
Fundacja przekazała ponad 2 mln zł 20 szpitalom w całej Polsce. Środki te zostały zebrane w zbiórce prowadzonej wśród pracowników i klientów ING. Do akcji dołączyła też Grupa ING i ING Tech Poland. Dodatkowo pracownicy ośrodka Fundacji uszyli 2130 maseczek, przekazanych później do 18 domów dziecka, organizacji i hospicjum.

Również ING Bank Śląski po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia, postanowił udzielić wsparcia tam, gdzie obserwowany jest największy wzrost liczby chorych, przekazując łączną darowiznę 5 mln zł na szpitale i placówki medyczne. Bank przystąpił także do Koalicji Firm, które wspierają walkę z SARS‑CoV‑2 w Polsce. 

Wsparcie nauki zdalnej

Od połowy marca szkoły i organizacje zajmujące się na co dzień dziećmi, stanęły wobec ogromu wyzwań związanych z pandemią. Prowadzenie edukacji, terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, wspieranie tych, które nie mają w swoich domach odpowiedniej opieki, na odległość stało się dużym wyzwaniem. Dlatego Fundacja ING Dzieciom przekazała wiosną 21 laptopów i 11 drukarek oraz 330.000 zł głównie na zakup komputerów. Środki i sprzęt trafiły do 51 szkół i organizacji, aby dzieci mogły uczestniczyć w lekcjach online. Sytuacja pandemii pokazała również, jak istotne jest psychologiczne wsparcie dzieci i sprawne reagowanie w nowych warunkach, stworzenie dzieciom bezpiecznej przestrzeni do opowiedzenia o swoich trudnościach – stąd wsparcie przez Fundację pracy psychologów, którzy pomagają młodzieży przejść bezpiecznie przez ten czas pełen lęków i niepewności.

Gdy spotkania z dziećmi nie były już możliwe, nasz wolontariat także wszedł w nowy wymiar – ewolontariatu, którego różnorodność przeszła nasze najśmielsze oczekiwania – od korepetycji, poprzez gotowanie po konkursy ekologiczne. W sumie wolontariusze w realu i online spotkali się z 1822 dzieci – dodaje Agata Tomaszewska.

 Pomarańczowa Siła – sport dla dzieci z niepełnosprawnościami
Brak urozmaiconych zajęć sportowych dla młodzieży z niepełnosprawnościami to poważny problem, mający wiele źródeł: w niektórych placówkach barierą jest infrastruktura i braki sprzętowe czy brak odpowiedniego przygotowania nauczycieli, ale najczęściej są to obawy o kontuzje. Uwagę dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców koncentruje się na aspekcie rehabilitacyjnym sportu, a Fundacja ING Dzieciom w 2020 roku zorganizowała dla nich sportową zabawę, pokazując różne dyscypliny, w których każdy może spróbować swoich sił. Olimpijska edycja programu Pomarańczowej Siły w dużym stopniu odbyła się zdalnie poprzez konkursy, wspólne treningi ze sportowcami czy filmiki. W tej formule do programu dołączyło 225 uczniów z 22 placówek, które otrzymały od Fundacji m.in. 410 piłek, 264 rakiety, 220 gum oporowych, 88 skakanek.  

Turnusy Uśmiechu w Wiśle
Przed pandemią, latem i wczesną jesienią Fundacja zorganizowała 10 Turnusów Uśmiechu dla 391 osób. Turnusy Uśmiechu to nie tylko dobra zabawa, ale też rozwój kompetencji społecznych. Zazwyczaj grupy liczą ok. 50 osób, ale w 2020 roku – ze względu na ograniczenia związane z epidemią COVID-19 – liczba uczestników była o połowę mniejsza. W lipcu i sierpniu ubiegłego roku do ośrodka przyjechały dzieci z Augustowa, Osieka i Wodzisławia Śląskiego wraz z kadrą opiekuńczo-wychowawczą, która pracuje z nimi na co dzień. Dzieci uczyły się współpracy w grupie, dbania o siebie i innych oraz rozwijały swoją kreatywność.

 Wirtualne Biegnij Warszawo 2020
W październiku pracownicy ING wraz z bliskimi pobiegli i pomaszerowali dla Fundacji ING Dzieciom. Bieg odbył się w całej Polsce. Wzięło w nim udział 744, a w marszu 2.218 pracowników ING. Ich zaangażowanie przełożyło się na kwotę 185.300 zł, którą ING Bank Śląski przekazał Fundacji. Pieniądze zostaną przeznaczone na działania Fundacji ING Dzieciom w 2021 roku.

Więcej o Fundacji ING Dzieciom: www.ingdzieciom.pl