IKZE Inwestycyjne w ofercie emerytalnej ING

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski rozszerza ofertę produktów emerytalnych. Klienci mogą już skorzystać z nowego IKZE opartego na funduszach inwestycyjnych. Produkt dostępny jest w systemie Moje ING.

Stale zachęcamy klientów do dywersyfikacji portfela produktów, które wykorzystują do odkładania na przyszłość. IKZE Inwestycyjne to kolejny element, który wspiera nasze podejście, dopełniając ofertę emerytalną dostępną dla klientów ING. Nowe IKZE działa w oparciu o fundusze inwestycyjne i dedykowane jest do długoterminowego odkładania środków na emeryturę. – powiedział Daniel Szewieczek, Dyrektor Banku odpowiedzialny za oszczędności i inwestycje w ING Banku Śląskim.

IKZE Inwestycyjne oparte jest o fundusze zarządzane przez NN Investment Partners TFI. W ramach oferty klient może wybierać spośród 26 funduszy o zróżnicowanym poziomie zysków i ryzyka, z możliwością zakupu jednorazowo do 10 funduszy (tzw. multinabycie). Są to fundusze z kategorii K, co wpływa na niższą stawkę opłaty za zarządzanie. Zysk wypracowany w ramach IKZE Inwestycyjnego nie jest objęty podatkiem Belki.

Zaletą produktu jest również możliwość uzyskania dodatkowej ulgi podatkowej od kapitału wpłaconego na IKZE w danym roku.

IKZE Inwestycyjne można założyć i obsługiwać poprzez system Moje ING. Minimalna pierwsza wpłata to 50 zł - następnie klient wpłaca ile chce i kiedy chce. Może skorzystać również z Dyspozycji Regularnego Inwestowania (DRI) i ustalić stałą miesięczną kwotę wpłat. Klienci mogą  przemieszczać środki pomiędzy dostępnymi funduszami bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

Bank nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie IKZE Inwestycyjnego oraz za wpłaty i wypłaty. Bezpłatny jest także zakup funduszy. Do zawarcia umowy IKZE Inwestycyjnego konieczne jest wypełnienie ankiety inwestycyjnej MIFID oraz podpisanie Umowy pośrednictwa.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa limit IKZE w 2021 roku wynosi 6310,80 zł lub 9466,20 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Ewentualny spadek bądź wzrost wartości jednostki nie wpływa na limit wpłat na IKZE dostępny w danym roku. Kwota limitu wyliczana jest na podstawie wpłat, nie od salda na koniec roku.