ING z tytułem Poland's Best Employers 2021

Nagrody i wyróżnienia,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Po raz pierwszy Forbes Polska i Statista sporządziły listę 300 Najlepszych Polskich Pracodawców. Poland’s Best Employers 2021 to zestawienie 300 działających w Polsce firm, których wybitne osiągnięcia w zakresie HR uhonorowane zostały tytułem najlepszego pracodawcy. ING Bank Śląski zajął pierwsze miejsce w kategorii Banki i usługi finansowe i znajduje się w TOP 10 wszystkich ujętych firm w rankingu.

 W ING wierzymy, że siła tkwi w stałym doskonaleniu praktyk HR, dbałości o talenty, wspieraniu inicjatyw pracowników i budowaniu włączającej kultury organizacyjnej. Wyróżnienie Best Employers jest dla nas ważne, bo pokazuje, że - niezależnie od okoliczności - nie przestajemy rozwijać się jako pracodawca. Wsłuchując się w głos pracowników odpowiadamy na ich potrzeby i robimy to, co potrafimy najlepiej – tworzymy bezpieczne, przyjazne, stabilne i sprzyjające rozwojowi miejsce pracy. – podkreśla Maja Chabińska-Rossakowska, Dyrektor HR w ING Banku Śląskim.

 ING Bank Śląski dba o well-being pracowników zgodnie z czterema priorytetami: Zdrowie, Aktywność, Energia i Finanse. Działania z tego obszaru obejmują różne aspekty funkcjonowania pracownika w organizacji, a także samej organizacji. Składają się na nie m.in. działania profilaktyczne, utrzymywanie zdrowej równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, czy też aktywne uprawianie sportu. Na różne sposoby bank zachęca pracowników także do świadomego zarządzania domowym budżetem i dbania o finansową przyszłość.

Informacje na temat sposobu pracy, kultury organizacyjnej w ING Banku Śląskim znajdują się na stronie: www.ing.pl/kariera

Lista 300 Najlepszych Polskich Pracodawców sporządzona została na podstawie kwestionariusza, dostępnego za pośrednictwem internetowych paneli badawczych oraz na stronie forbes.pl. Ankietę wypełniło łącznie ponad 10 tysięcy pracowników. Badanie trwało od września do października 2020 roku, a jego podstawą była sporządzona przez zespół Statisty lista ok. 1800 pracodawców zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników.

Więcej o zestawieniu