ING w konsorcjum finansującym zakup 130 farm fotowoltaicznych

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski i fundusze zarządzane przez Aberdeen Standard Investments (ASI) podpisały umowę kredytową na finansowanie zakupu portfela 130 nowych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 122 MW. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej szacowana jest na około 134 GWh. Umowa kredytowa została podpisana w konsorcjum z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zrównoważony rozwój oraz tworzenie wartości długoterminowych, takich jak transformacja energetyczna, to istotne elementy strategii ING. Jednym z naszych priorytetowych działań jest wspieranie rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Budowa nowych farm fotowoltaicznych to kolejny duży krok dla zwiększania udziału „zielonej” energii w naszym kraju. W tym zakresie na przestrzeni ostatniego roku udzieliliśmy naszym partnerom finansowania na łączną kwotę blisko miliarda złotych – powiedział Michał Mrożek, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

W ramach współpracy z Aberdeen Standard Investments ING Bank Śląski pełni rolę Agenta Kredytu, Agenta Zabezpieczeń i Kontrahenta Transakcji Zabezpieczającej. Jest to inwestycja realizowana w formule „project finance”, czyli finansowania skierowanego na konkretny projekt partnera. Transakcja w znacznej części oparta jest o gwarantowany przez Państwo system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w postaci kontraktu różnicowego (contract for difference). Zapewnia on stabilny poziom cen sprzedaży wytwarzanej energii elektrycznej w 15-letnim okresie wsparcia.

Fundusze zarządzane przez ASI są wiodącymi inwestorami na polskim rynku fotowoltaicznym. Globalnie ASI zarządza aktywami o wartości 510,4 mld euro (stan na 31 grudnia 2020). W Polsce Fundusz zbudował już portfel farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 380 MW.