Polacy rozważnie podchodzą do finansów

Ankiety i badania,

Polacy są zdyscyplinowani i konsekwentnie pilnują swoich finansów – 7 na 10 osób regularnie śledzi swoje przychody i wydatki oraz świadomie wydaje pieniądze. Ponadto rozsądnie pożyczają i starają się regularnie odkładać pieniądze – wynika z badania Think Forward Initiative przeprowadzonego przez Grupę ING i partnerów projektu.

Polacy odczuwają wpływ pandemii na stan swoich finansów i co drugi badany (49,1%) deklaruje, że z powodu COVID-19 bardziej zwraca uwagę na swoje wydatki. Jednak ponad połowa ocenia, że dobrze radzi sobie w sferze finansów – 54,1% badanych udaje się utrzymać domowy budżet w założonych granicach, a 51,5% ma poczucie niezależności w podejmowaniu decyzji finansowych. Ponadto duża grupa osób w wyniku pandemii stara się zaoszczędzić więcej pieniędzy (40,4%), aby mieć lepsze wsparcie finansowe w przyszłości oraz regularnie odkłada pieniądze (38,5%).

Aby utrzymać bądź poprawić swoją kondycję finansową, poza oszczędzaniem, Polacy regularnie monitorują swoje przychody i wydatki (69,9%) oraz kontrolują i zmniejszają swoje wydatki (54,3%). Zdecydowana grupa badanych (67,6%) stawia na świadome dokonywanie zakupów i wydawanie pieniędzy oraz zwraca uwagę na różne dostępne opcje wyboru produktów. Polacy również sporadycznie pozwalają sobie na nadmierne wydatki lub impulsywne zakupy – 68,4% deklaruje, że nie zdarza się to często, a 17,5% nigdy nie robi nieprzemyślanych zakupów. Istotnym elementem dla dobrej kondycji finansowej jest w ocenie badanych (38,5%) ustalanie celów i długoterminowe planowanie finansowe.

Kontrola i zmniejszanie zadłużenia to również jeden z podstawowych elementów utrzymania bądź poprawy sytuacji finansowej – tak ocenia to 54,3% badanych. Większość Polaków (62,8%) potwierdza, że trwająca pandemia COVID-19 nie wpłynęła negatywnie i raczej nie wpłynie w przyszłości na zmianę ich sytuacji związanej z zadłużeniem. Co trzeci badany jest też spokojny w kwestii swojego poziomu zadłużenia oraz zdolności do jego spłaty.

Aktualna sytuacja gospodarcza sprawia, że Polacy podchodzą z większą ostrożnością do zaciągania nowych zobowiązań finansowych – deklaruje to grupa blisko 40% badanych. Decydują się na zaciągnięcie kredytu tylko na niezbędne rzeczy (36,6%) i pożyczają raczej małe, łatwe do spłacenia kwoty.

Dobra kondycja finansowa i rozważne zarządzanie budżetem może być trudne do osiągnięcia bez odpowiedniej świadomości finansowej. Wśród Polaków na znaczeniu zyskuje edukacja w tym zakresie. 65,5% badanych jest zdania, że wiedza finansowa powinna być nauczana w szkole. Wskazują oni również na poszerzanie wiedzy o finansach i poszukiwanie informacji na ten temat w internecie (23,1%), a także rozmowy o finansach z rodziną, krewnymi i przyjaciółmi (25,6%).

Badanie TFI (Think Forward Initiative) to wspólny projekt Grupy ING oraz partnerów: Deloitte, Dimension Data, CEPR, Dell/EMC i Amazon Web Services. Uczestniczą w niej eksperci z branży finansowej, technologicznej, regulatorzy i naukowcy. Celem projektu jest wykorzystanie zdobytej wiedzy, jako podstawy w planowaniu działań oraz wspieraniu konsumentów w podejmowaniu wyborów finansowych. Badanie prowadzone było w ośmiu krajach (Polska, Niemcy, Rumunia, Hiszpania, Holandia, Austria, Turcja i Belgia).

Badanie ilościowe, CAWI, przeprowadzone w ramach inicjatywy TFI przez IPSOS, na próbie 1010 Polaków, zrealizowane lutym/marcu 2021.

Szczegółowy raport z wynikami badania dostępny jest tutaj.

Materiały do pobrania