Dobre praktyki ING w odpowiedzialnym biznesie 2020 – raport FOB

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Aż szesnaście zeszłorocznych i długoletnich dobrych praktyk ING Banku Śląskiego zostało opublikowanych w tegorocznym raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”. Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu podsumowuje zaangażowanie firm w Polsce na rzecz realizacji zasad odpowiedzialnego biznesu.

Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" jest wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jest największym w Polsce przeglądem działań społecznie odpowiedzialnego biznesu w danym roku. Ogłoszona po raz 19. edycja raportu zawiera opisy praktyk 225 firm, które swoje działania realizowały w 2020 roku. W tegorocznej edycji liczba zgłoszonych dobrych praktyk wyniosła aż 1958.

Wszystkie inicjatywy w raporcie zostały pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, środowisko, prawa człowieka, zagadnienia konsumenckie, uczciwe praktyki operacyjne, ład organizacyjny. Poniżej dobre praktyki ING Banku Śląskiego opublikowane w raporcie:

Prawa człowieka:

 • Why Differences Matter – edukacja

Praktyki z zakresu pracy:

 • Program AED w ING – bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Program wellbeing w ING – work-life balance
 • Przedsięwzięcia COVID – wsparcie pracowników

Środowisko:

 • Smart Home – edukacja ekologiczna
 • Działania GOZ – gospodarka w obiegu zamkniętym
 • Program Środowiskowy – programy prośrodowiskowe
 • Ecopolityka samochodowa – zrównoważony transport

Zagadnienia konsumenckie:

 • Akcja #zdalnidopomocy – dostępność produktów i usług
 • Program „Po prostu” – odpowiedzialny marketing

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej:

 • COVID-19 – odpowiedzialność społeczna – działania charytatywne i filantropia
 • Biegnij Warszawo (edycja wirtualna) – działania charytatywne i filantropia
 • Program Bakcyl – edukacja dzieci i młodzieży
 • Wyzwanie ING: #ing dla przedsiębiorczości – innowacje społeczne
 • NOSPR AI – kultura i sztuka
 • Program ambasadorski na 16 uczelniach w całej Polsce – współpraca z uczelniami

Więcej informacji na stronie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/typ-publikacji/raporty-publikacje-fob/