Joanna Erdman objęła nadzór nad zarządzaniem ryzykiem

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego, w związku z otrzymaną decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 14 maja 2021 roku, powierzyła Joannie Erdman stanowisko wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności banku (Pion CRO).

 Joanna Erdman jest związana z ING od 25 lat. W 1996 roku kiedy rozpoczęła pracę w części korporacyjnej oddziału ING Bank N.V. z siedzibą w Warszawie. W latach 2001 - 2007 pełniła funkcję dyrektora Centrum Klientów Strategicznych w Pionie Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego. W 2007 roku objęła stanowisko dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych, z którego w 2010 roku awansowała na dyrektora banku nadzorującą cały Pion Klientów Strategicznych.

Przed powołaniem na nowe stanowisko i objęciem nadzoru nad Pionem CRO, jako wiceprezes zarządzała Pionem Wholesale Banking.

Joanna Erdman ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku Finanse i Statystyka.

Materiały do pobrania