Miesiąc Różnorodności w ING

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski celebruje Miesiąc Różnorodności pod hasłem: W ING każdy jest mile widziany taki, jaki jest. Bank skupia się na różnych wymiarach różnorodności: m.in. sprawności, pokoleniach, unconscious bias i rolach opiekuńczych, po to aby pracownicy, czuli się dobrze w miejscu, które współtworzą. 

Różnorodność i włączanie postrzegamy jako naturalną część rozwoju ING. Chcemy, aby każda osoba, która tutaj pracuje, czuła się częścią naszej organizacji i była akceptowana taka, jaka jest. Bez względu na wiek, płeć, sprawność czy inne aspekty różnorodności. To najważniejszy punkty naszego podejścia do różnorodności i włączania. – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Obchodzony w maju Miesiąc Różnorodności wspiera działania ING, których celem jest budowanie świadomości tematu różnorodności i włączania w organizacji. W tym czasie pracownicy mogą dołączyć do nowo powstałej społeczności skupionej wokół tematyki różnorodności i włączania, mogą wziąć udział w warsztatach i webinarach dotyczących pokoleń i języka włączającego. Na uczestników Miesiąca Różnorodności czekają również ciekawostki, quizy i merytoryczne artykuły.

W ING promujemy różnorodność i włączanie nie tylko dlatego, że wynika to z naszych wartości. Cenimy różnorodność naszych pracowników i wierzymy, że otwarcie się na nią jest siłą napędową dla rozwoju innowacyjności, szybkiego reagowania na zmiany i lepszego zrozumienia potrzeb klientów - dodał Sławomir Soszyński wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, patron działań dotyczących różnorodności i włączania.

ING konsekwentnie realizuje działania związane z różnorodnością i włączaniem. W ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju – Bank równych szans, dba o różnorodne i włączające miejsce pracy oraz większą dostępność usług bankowych dla każdego. Więcej o działaniach w ramach Strategii na www.ing.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna.

Potwierdzeniem dobrych praktyk, w tym zakresie jest m.in. dołączenie ING Banku Śląskiego do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz partnerska współpraca z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.