ING na podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Tym samym znalazł się w czołówce polskich spółek, które są najbardziej zaawansowane w zakresie stosowania najlepszych praktyk CSR. 

Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod względem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). W tym roku odbyła się już 15. edycja rankingu. Wzięło w niej udział 78 organizacji, które odpowiadały na pytania z zakresu etycznej kultury organizacyjnej, zrównoważonego zarządzania, pozytywnego wpływu oraz wybranych wskaźników odpowiedzialności.

Za weryfikację wyników odpowiedzialni byli eksperci z firmy Deloitte. Pełne wyniki tegorocznego zestawienia znajdują się tu: http://rankingodpowiedzialnychfirm.pl/2021/06/ranking-odpowiedzialnych-firm-2021-klasyfikacja-ogolna/

Coroczna obecność ING Banku Śląskiego w czołówce rankingu potwierdza, że społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój są wpisane w codzienną działalność zarówno biznesową, jak i pozabiznesową banku oraz stanowią nieodłączny element jego strategii. Potwierdzeniem tego jest przyjęta Strategia Zrównoważonego Rozwoju, którą bank realizuje w 3 kluczowych obszarach: #ING dla przedsiębiorczych, #ING dla równych szans, #ING dla klimatu.

O odpowiedzialnym biznesie prowadzonym w ING Banku Śląskim więcej na stronie banku.