Zmiany w Zarządzie i Radzie Fundacji ING Dzieciom

ING Bank Śląski informuje o zmianach w Zarządzie i Radzie Fundacji ING Dzieciom. Na stanowisko Prezes Zarządu została powołana Joanna Dymna-Oszek, a na stanowisko Przewodniczącej Rady - Maja Chabińska-Rossakowska.

Od 1 sierpnia br. w nowej, pięcioletniej kadencji Zarządu Fundacji stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji obejmie Joanna Dymna-Oszek. Na stanowisko Członka Zarządu została powołana Aleksandra Gąsiorowska-Mahmoudi oraz Joanna Ostenda, która pełni tę funkcję od października 2018 r. Z Fundacją żegnają się Agata Tomaszewska, która pełniła rolę Prezes Fundacji od 2016 r. oraz Krzysztof Stecz związany z Fundacją przez ostatnich 16 lat.

Maja Chabińska-Rossakowska, która zastąpiła Joannę Erdman, jest związana z Radą Fundacji od marca 2019 r. W skład Rady Fundacji zostali również powołani nowi członkowie: Barbara Pasterczyk, Marcin Giżycki i Michał Myśliński. W Radzie od 2010 r. działa również Justyna Kesler.

Bardzo dziękuję dotychczasowemu Zarządowi i Radzie za zaangażowanie i pracę na rzecz Fundacji. Swoim działaniem sprawialiście, że głos dzieci był słyszany przez dorosłych, a ich pomysły i marzenia mogły być realizowane. Wartości, którymi kierowaliście się w codziennej pracydobro dzieci, dbałość o ich godność i podmiotowość, nadal będą dla nas priorytetem –  powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

Fundacja ING Dzieciom w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. Zakres jej działalności koncentruje się na wyrównywaniu szans życiowych dzieci i młodzieży, wspieraniu ich rozwoju, edukacji i samodzielności. Fundacja działa we współpracy z wolontariuszami – pracownikami ING, którzy w całej Polsce prowadzą różnorodne zajęcia dla dzieci, zależnie od ich potrzeb i zainteresowań. Swoją misję realizuje poprzez autorskie programy, współpracując z organizacjami społecznymi, szkołami i różnymi placówkami dla dzieci.

Więcej informacji o Fundacji dostępnych jest na stronie: www.ingdzieciom.pl