Stabilny wzrost wyników ING Banku Śląskiego

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W I półroczu 2021 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 1 mld zł. To o 72% więcej niż w pierwszym półroczu 2020 roku obciążonym skutkami pandemii i o 26% więcej w porównaniu z pierwszą połową 2019 roku. ING Bank Śląski kontynuował tym samym długoletni, stabilny wzrost odporny na rynkowe zakłócenia. W minionym półroczu bank umocnił udziały w rynku. Wartość portfela kredytowego w ujęciu rok do roku wzrosła o 11%.  

- Kontynuujemy naszą działalność polegającą na dostarczaniu najwyższej jakości usług dla klientów. Cieszy, że sukcesywnie rośnie ich liczba. Nasi klienci bardzo dobrze sobie poradzili i radzą z wyzwaniami pandemii, o czym świadczy dynamiczny wzrost ich aktywności. Bank udowadnia, że funkcjonuje stabilnie i cały czas się rozwija bez względu na okoliczności w jakich działa. Taki model zakładaliśmy, bo tylko w taki sposób możemy dotrzymywać obietnic, co do spójności i jakości dostarczanych usług - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- Według stanu na koniec czerwca liczba klientów w bankowości detalicznej wzrosła do 4,3 mln, a w bankowości korporacyjnej przekroczyliśmy poziom 500 tys. firm. W pierwszym półroczu 2021 roku umocniliśmy naszą pozycję na rynku zarówno w kredytach, jak i depozytach. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. wartość kredytów wzrosła o 11% do 135 mld zł. W przypadku depozytów wzrost wyniósł 7% osiągając poziom 160 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zanotowaliśmy 36-proc. wzrost wartości funduszy inwestycyjnych i innych detalicznych produktów pozabilansowych oferowanych przez bank dodał prezes ING Banku Śląskiego.

- Jednocześnie zwiększaliśmy poziom digitalizacji zachęcając klientów do korzystania ze zdalnych kanałów kontaktu z bankiem oraz transakcji i operacji bezgotówkowych. W II kwartale 2021 roku nasi klienci wykonali w systemie Moje ING o 9% r/r więcej przelewów, z czego o 38% więcej w bankowości mobilnej. Zanotowaliśmy przy tym dalszy 72-proc. wzrost transakcji BLIK oraz 35-proc. wzrost transakcji kartami debetowymi. Wyższą aktywność obserwowaliśmy również ze strony klientów korporacyjnych. Liczba przelewów zleconych w systemie ING Business wzrosła o 5% r/r, z czego wzrost w bankowości mobilnej wyniósł 63%.  Liczba zainstalowanych terminali płatniczych wynosi już 28 tys. W drugim kwartale przeprocesowaliśmy w nich 50-proc. więcej transakcji niż przed rokiem. W tym czasie o 77% przyrosła liczba sklepów internetowych z aktywną bramką płatniczą imoje – powiedział Brunon Bartkiewicz.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I półroczu 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • liczba klientów bankowości detalicznej 4,3 mln (wzrost o 127 tys. r/r), w tym 2,1 mln klientów primary (wzrost o 136 tys. r/r),
 • liczba klientów bankowości korporacyjnej 503,9 tys. (wzrost 20 tys. r/r)
 • wzrost wartości kredytów o 11% do 135,0 mld zł,
 • wzrost depozytów o 7% do 160,0 mld zł,
 • fundusze inwestycyjne i produkty pozabilansowe – wzrost o 36% do 18,7 mld zł.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za I półrocze 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • przychody ogółem wzrosły o 6% do 3 261,2 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 7% do 1 512,8 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 64% do 1 343,7 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 72% do 1 000,9 mln zł,
 • wskaźnik koszty/przychody wyniósł 46,4% w porównaniu z 46% w ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,08% w porównaniu z 18,31% w ub.r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 11,6% w porównaniu z 10,7% w ub.r.