ING partnerem programu edukacyjnego „Ocalimy Świat”

CSR,

„Ocalimy Świat" to ekoprogram dla szkół podstawowych. Program realizowany jest przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” we współpracy z Partnerem Merytorycznym – WWF Polska oraz Partnerami Strategicznymi: ING Bankiem Śląskim SA i Visa. Patronat Honorowy nad programem objęły Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Biblioteka Narodowa.

Program „Ocalimy Świat” to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna, która łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich charakteru i postaw prospołecznych oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych. W dobie narastającego kryzysu klimatycznego i innych wyzwań ekologicznych młodzi ludzie chcą i powinni wiedzieć, co robić, by zapobiec globalnej katastrofie. Program „Ocalimy Świat” pozwala im zdobyć wiedzę, a także doświadczenie przy realizacji własnych projektów proekologicznych, a jednocześnie zrozumieć rolę charakteru i wyznawanych wartości przy podejmowaniu właściwych decyzji i działań.

Na potrzeby Programu „Ocalimy Świat” powstanie 30 opowiadań pióra piętnastu uznanych polskich autorów dla dzieci i młodzieży na temat uniwersalnych wartości moralnych ukazanych w kontekście wyzwań ekologicznych. Będą one inspiracją i kanwą dyskusji oraz zadań warsztatowych, a także prowadzonych przez uczniów projektów proekologicznych. Wśród pisarzy, którzy już przyjęli zaproszenie do projektu, są m.in. Barbara Kosmowska, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Katarzyna Ryrych, Maciej Wojtyszko, Rafał Witek, Marcin Kozioł. Uzupełnieniem komponentu literackiego, moralnego i ekologicznego Programu „Ocalimy Świat” są pakiety narzędzi cyfrowych, które będą pomocne przy projektowaniu, realizacji i promocji przez uczniów projektów proekologicznych na rzecz otoczenia.

 „Bycie partnerem programu «Ocalimy Świat» to dla nas ogromny zaszczyt. Edukacja ekologiczna pozwala lepiej zrozumieć cel i potrzebę zielonych zmian. Dlatego jako ING włączamy się w zmianę postaw zarówno wśród nas samych, jak i społeczeństwa, a zwłaszcza najmłodszych. Będziemy wspólnie inspirować i zachęcać do proekologicznych zachowań i dobrych praktyk, mając nadzieję na zaangażowanie nie tylko uczniów, ale i rodziców” – podkreśla Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego SA.

 „Poprzez Program OŚ chcemy rozwijać nie tylko świadomość i wiedzę ekologiczną, ale także kształtować prawe charaktery i prospołeczne postawy młodych ludzi. Zażegnanie kryzysu ekologicznego i trwałe wejście na ścieżkę zrównoważonego rozwoju nie będzie bowiem możliwe bez zmiany postaw i praktykowanych wartości – z egoistycznych i materialistycznych na zorientowane na wspólne dobro” – dodaje Irena Koźmińska, prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.

„Dziś wiemy, że kryzys klimatyczny spowodowany jest przez zachowania nas wszystkich jako cywilizacji. Potrzeba więc odwagi, by stawić czoło wyzwaniom przebudowania postaw i zasad kształtujących nasze życie. Potrzeba współpracy i wzajemnego zrozumienia. Dlatego z ogromną radością przystąpiliśmy do współpracy merytorycznej z Fundacją „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, aby poprzez literaturę kształtować postawy, uwrażliwiać na zależność społeczeństwa od przyrody i klimatu. Chcemy pomagać młodym pokoleniom, pokazując wzorce bohaterów na miarę największego wyzwania cywilizacyjnego” – dodaje Mirosław Proppé, prezes WWF Polska.

„Wiemy, że kryzys klimatyczny wzywa do podjęcia natychmiastowych działań. W Visa zaczynamy od siebie i naszego szeroko pojętego łańcucha wartości, który obejmuje również edukację. Dostrzegamy szansę na wykorzystywanie naszej marki do tego, aby zachęcać do zrównoważonego stylu życia. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć projekt «Ocalimy Świat»” – Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce.

„Odpowiedzialny biznes to biznes społecznie zaangażowany. Wspomagając tworzenie koncepcji i realizacji programu «Ocalimy Świat», byłam przekonana, że Partnerzy Programu OŚ, prowadzonego przez «Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom», wniosą do niego cenny wkład – WWF Polska wiedzę i doświadczenie dotyczące problemów ekologicznych, zaś ING Bank Śląski oraz Visa pełne zrozumienie dla potrzeby wspierania wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bardzo im za to dziękuję. Mam nadzieję, że Program OŚ przyczyni się do wzrostu świadomości i mądrego wychowania młodego pokolenia Polaków” – wskazuje Małgorzata O’Shaughnessy, b. Dyrektor Generalna Visa CEE, członkini Rady Honorowej Programu

Program „Ocalimy Świat” zostanie przeprowadzony w 500 placówkach w kraju – obejmie wszystkie typy i poziomy szkół podstawowych (klasy I–III,  IV–VI, VII–VIII), może też być prowadzony w bibliotekach i innych placówkach edukacyjno-wychowawczych. Projekty proekologiczne zaangażują uczniów, ich rodziny, edukatorów i społeczność lokalną. Udział w programie jest nieodpłatny. 10 września 2021 rusza rekrutację do pilotażu.

PATRONI HONOROWI

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Biblioteka Narodowa

AMBASADORZY PROGRAMU OŚ

Krystyna Czubówna – lektorka, dziennikarka,
Grzegorz Kasdepke – autor książek dla dzieci i młodzieży,
Agnieszka Kobus-Zawojska – wioślarka, srebrna medalistka olimpijska z Tokio 2021,
Joanna Racewicz – dziennikarka, prezenterka telewizyjna i radiowa,
dr hab. Tomasz Samojlik – biolog, pisarz,
Dorota Sumińska – lekarz weterynarii, popularyzatorka wiedzy o zwierzętach, pisarka.

Więcej o programie: ocalimyswiat.pl