Zmiany w Zarządzie ING Lease

|ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

17 września br. Rada Nadzorcza ING Lease Polska Sp. z o.o. powołała Adama Sara z dniem 1 października na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Adam Sar jest związany z Grupą ING od 28 lat. Posiada szeroką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w obszarze klientów biznesowych, które zdobywał na kluczowych stanowiskach. Z sukcesem tworzył i zarządzał wieloma zespołami sprzedażowymi. Pracował m.in. jako Dyrektor ds. Komercyjnych, Dyrektor ds. Rynku Detalicznego.

Przez ostatnich kilkanaście lat pełnił rolę Dyrektora Regionalnego ds. Korporacyjnych i z sukcesem realizował plany biznesowe.

Adam Sar jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego.

Materiały do pobrania