ING z Laurem CESSIO

Nagrody i wyróżnienia,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski został uhonorowany Laurem CESSIO w kategorii „Wierzyciele pierwotni z sektora bankowego”. Nagrodę przyznano podczas Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami.

Inicjatywa przyznawania Laurów CESSIO jest niezwykle istotna dla rynku wierzytelności. Upowszechnia dobre praktyki w tym obszarze. Jesteśmy dumni z otrzymanego wyróżnienia. Potwierdza nasze wysokie standardy działania powiedziała Beata Piguła, Dyrektor Centrum Klientów Detalicznych w ING Banku Śląskim.

Laury CESSIO przyznawane są z inicjatywy Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Wyróżniają wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności. Zwycięzcy wyłaniani są na podstawie ankiet wierzycieli pierwotnych oraz praktyków sektora zarządzania wierzytelnościami, które są szczegółowo analizowane przez Kapitułę Lauru.

Więcej tu: https://zpf.pl/wydarzenia/konferencje/kongres-zarzadzania-wierzytelnosciami/laur-cessio/cessio/