ING Liderem Etyki w Biznesie

Nagrody i wyróżnienia,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Podczas tegorocznej VII edycji Sustainable Economy Summit i gali „Diamentów Sustainable Economy” ING Bank Śląski uzyskał tytułu Laureata w kategorii Lider Etyki w Biznesie.

Sustainable Economy Summit to wydarzenie mające na celu promowanie oraz podkreślenie ogromnego znaczenia idei zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Poruszana tematyka skupia uwagę reprezentantów wielu sektorów gospodarki, ukierunkowanych na proekologiczne, propracownicze oraz prospołeczne rozwiązania. Tematami dyskusji panelowych będą m.in. zmiany klimatyczne, gospodarka obiegu zamkniętego (zero-waste), zielony ład, elektromobilność, a także działania CSR dedykowane pracownikom, a także lokalnym społecznościom.

W tym roku ING Bank Śląski został Laureatem w kategorii „Lider Etyki w Biznesie”. W uzasadnieniu kapituła konkursowa podkreśliła zaangażowanie i zakres działań banku na rzecz odpowiedzialnego i etycznego biznesu.

 Jesteśmy dumni z tytułu Lidera Etyki w Biznesie, bo potwierdza, że nasze wartości i zaangażowanie w zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność są doceniane. To nagroda dla wszystkich osób w ING, którzy dbają o realizację działań z naszej strategii, a także z  Fundacji ING Dzieciom i Fundacji Sztuki Polskiej ING. To wyróżnienie utwierdza nas w przekonaniu, że wysokie standardy etyczne, odpowiedzialność, troska o środowisko i pozytywny wpływ na otoczenie to podstawowe aspekty w prowadzonej działalności biznesowej – powiedziała Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego.

ING Bank Śląski współpracuje z ogólnopolską olimpiadą projektów społecznych dla młodzieży Zwolnieni z Teorii. Aż 33 zespoły wspierane przez 33 mentorów, realizowały projekty w ramach wyzwania ING „Zdalni do pomocy”. Efektem tego zaangażowania była pomoc, która trafiła do 483 tys. beneficjentów. ING Bank Śląski już po raz drugi był partnerem ogólnopolskiej olimpiady projektów społecznych dla młodzieży Zwolnieni z Teorii. W wyzwaniu „Zdalni do pomocy” ING Bank Śląski zachęcał licealistów i studentów, aby zorganizowali projekt, który pomoże innym, mniej „zdalnym”, lepiej radzić sobie w cyfrowym świecie. ING Bank Śląski opublikował również, skierowany do nastolatków, poradnik o adopcji zwierząt. Z tej okazji bank przygotował również nowe wzory kart płatniczych, zaprojektowane wspólnie z Psie Sucharki.

ING podejmuje szereg inicjatyw ekologicznych, które wspierają klientów w odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów środowiska naturalnego. Bank realizuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju w 3 kluczowych obszarach: ING dla przedsiębiorczych, ING dla równych szans oraz ING dla klimatu. Zrównoważony rozwój w ING polega na umiejętnym łączeniu wszystkich tych elementów i wypracowaniu spójnego, rozwojowego podejścia. Działania banku obejmują m.in. cały zestaw „zielonych” produktów i usług, takich jak np. ekopożyczka dla firm czy dla klientów indywidualnych, mikrofaktoring czy mikroleasing; wspieranie transformacji środowiskowej i finansowanie proekologicznych inwestycji. ING prowadzi również działania w duchu gospodarki obiegu zamkniętego, ograniczania dokumentacji papierowej; działania edukacyjne i promuje pro-ekologiczne zachowania i zdrowy styl życia wśród pracowników.

 Więcej o Sustainable Economy Summit