Grand Prix dla ING w konkursie Power Of Content Marketing

Nagrody i wyróżnienia, Akcje marketingowe i promocje ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W konkursie Power of Content Marketing Awards 2021, organizowanym przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska, ING otrzymał Grand Prix. Bank został uznany za trendsettera technologii, formatów i contentu oraz otrzymał 9 nagród, w tym aż 7 złotych. Nagrody za najlepsze strategie oraz działania contentmarketingowe wręczono już po raz trzynasty.

- Tworzenie wartościowych treści wspierających edukację finansową naszych klientów oraz budowanie zaangażowania pracowników jest istotnym elementem strategii komunikacyjnej ING. Cieszymy się, że jury doceniło nasze działania w tym zakresie - powiedziała Barbara Pasterczyk, Dyrektor Banku odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim.

W poszczególnych kategoriach nagrodzono następujące inicjatywy i projekty ING Banku Śląskiego:

  1. Portal tematyczny dla klientów – ZŁOTO

Projekt: Społeczność ING, jako przestrzeń wiedzy dla klientów za stworzenie społeczności i jej nieustanne rozbudowywanie i angażowanie.

  1. Podcast / audiobook dla klientów – SREBRO

Projekt: Porozmawiajmy o pieniądzach, za lekkie podejście do tematu i efektywną komunikację.

  1. Infografika jako narzędzie komunikacji – ZŁOTO

Projekt: Infografiki na Społeczności ING w ważnych społecznie tematach, za doskonałe użycie infografiki jako narzędzia komunikacji.

  1. Magazyn dla pracowników, nakład pow. 1000 egz. - ZŁOTO

Projekt: magazyn pracowników ING Banku Śląskiego BAŚKA za konsekwentny rozwój.

 5. Komunikacja video dla pracowników – ZŁOTO

Projekt: Aktywna przerwa w ING, za zaangażowanie pracowników i adaptację do ograniczeń pandemicznych.

  1. Publikacja dla pracowników – wydarzenie – relacje z firmowych eventów – ZŁOTO

Projekt: "Od Kuchni" - Pracownicy ING wspólne gotują on-line, za dopracowany, angażujący i przemyślany projekt.

  1. Projekt komunikacji wewnętrznej (Projekt wykorzystujący kilka kanałów komunikacji z odrębną strategią – ZŁOTO

Projekt: W kontakcie – komunikacja wewnętrzna na czas COVID, za kompleksowe podejście do komunikacji wewnętrznej, angażującej wszystkie szczeble pracowników.

  1. Publikacja jednorazowa (raporty, publikacje o firmie) - ZŁOTO

Projekt: Po prostu ING – Culture Book, za namacalny dowód, jak ważna jest kultura organizacji.

  1. Projekt content marketingowy dla pracowników: projekt wykorzystujący kilka kanałów komunikacji – WYRÓŻNIENIE

Projekt: Do Your Thing, za kreatywną adaptację kampanii marketingowej wewnątrz organizacji.

Konkurs Power of Content Marketing jest organizowany przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska od trzynastu lat. Jego celem jest upowszechnianie wysokich standardów branży w tworzeniu polskich projektów content marketingowych poprzez wyróżnienie i promowanie najlepszych z nich. Inicjatywy i projekty dla pracowników ING Banku Śląskiego są od wielu lat nagradzane w tym prestiżowym konkursie, a nagroda główna Grand Prix trafiła do banku po raz drugi.