ING wyróżniony przez UN Global Compact Network Poland

Nagrody i wyróżnienia,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W imieniu ING nagrody odebrał Leszek Kąsek, starszy ekonomista w ING Banku Śląskim, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój (pierwszy od prawej strony)

ING Bank Śląski został doceniony przez UN Global Compact Network Poland, polskie biuro Inicjatywy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, za wkład w promocję oraz wdrażanie założeń „Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” oraz realizację Celów ONZ.

Podczas uroczystej gali UN Day, ING Bank Śląski otrzymał aż trzy wyróżnienia: pierwsze jako członek inicjatywy Równe szanse w Biznesie – Target Gender Equality za wyznaczanie ambitnych celów korporacyjnych, promujących przywództwo kobiet i równość płci w biznesie. Kolejne wyróżnienie, które trafiło do ING, jest dowodem uznania za podejmowanie ambitnych działań na rzecz respektowania standardów pracy, ochrony praw człowieka  i standardów etycznych, stanowiących fundament dla zrównoważonego rozwoju Polski i Świata (Uniting business for better World).  ING został też doceniony za podejmowanie ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju w trosce o przyszłe pokolenia (Uniting business for better World).

„Agenda 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju” to wizja budowy lepszego świata z korzyścią dla wszystkich ludzi. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i pokazuje, co możemy zrobić, żeby pokonać wyzwania naszych czasów. Zdajemy sobie sprawę, że nasze dzisiejsze decyzje i działania mają wpływ na to, jak będzie wyglądał świat jutra i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes  zarządu ING Banku Śląskiego. Mamy też świadomość, że naszymi decyzjami i działaniami wpływamy na to, jakie kroki podejmują nasi klienci i jakich wyborów dokonują. Przyznane wyróżnienia są potwierdzeniem, że kierunek naszych działań jest właściwy – dodała J. Erdman.

Global Compact Network Poland to polskie biuro Inicjatywy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych odpowiedzialne za wdrażanie „Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” oraz realizację Celów ONZ. UN Global Compact Network Poland jest forum współpracy z instytucjami pozarządowymi i biznesem, a jego członkom przyświeca troska o prawa człowieka, ochronę środowiska oraz rozwój gospodarczo-społeczny, który służy wszystkim.