Ekologiczny mural ING

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Mural oczyszczający powietrze, o powierzchni 568 m2, powstał na ścianie budynku centrali ING w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34.  Został on namalowany specjalnymi farbami, które mają właściwości pochłaniania CO2. Oznacza to, że mural w ciągu godziny będzie filtrował powietrze podobnie jak 568 drzew.

Do stworzenia muralu została wykorzystana farba fotokatalityczna, która ma właściwości antysmogowe. Dzięki temu zanieczyszczenia i toksyny, w tym np. składniki spalin samochodowych, które stykają się z pomalowaną nią powierzchnią, są przez nią wychwytywane i rozkładane na produkty neutralne dla środowiska.

Ekologiczny mural ma nie tylko tworzyć przyjazne i atrakcyjne miejsce dla pracowników i mieszkańców Katowic, ale przede wszystkim ma skłonić do refleksji na temat dbania o środowisko naturalne. Mamy nadzieję, że wpłynie na postawy ludzi i uwrażliwi ich na problemy przed którymi teraz stoimy – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego. Wierzymy, że każde nawet najmniejsze EKO działanie ma sens, dlatego poprzez małe i duże inicjatywy chcemy dbać o nasze wspólne dobro - środowisko naturalne – dodała J. Erdman.

Mural powstał we współpracy z Fundacją Sztuki Polskiej ING, a jego autorką jest malarka Magdalena Karpińska. Ta inicjatywa łączy zaangażowanie ING w sztukę z zaangażowaniem w ekologię.

Mural składa się z trzech dużych ścian, z których każda tworzy osobny obraz, ale wszystkie tworzą podzieloną na plany kompozycje pejzażową. Pierwszy plan to bujny ogród, na drugim planie jest niebo z obłokami, a na trzecim ludzka dłoń sięga po roślinę – powiedziała Magdalena Karpińska.

Oprócz tej inicjatywy bank będzie kontynuował kompensowanie emisji CO2 wynikającą ze swojej działalności operacyjnej m.in. poprzez:

- zakup 100% energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych,

- podpisanie umowy z dostawcami energii elektrycznej, tak aby zagwarantować pracownikom zniżki na zakup energii ze źródeł odnawialnych,

- do 2030 roku zadbanie o drzewostan (nowy lub istniejący) na 100 ha obszaru w całej Polsce,

- zakładanie łąk kwietnych w wybranych miastach.

Więcej o Deklaracji Ekologicznej ING i działaniach banku na rzecz ochrony środowiska - https://www.ing.pl/deklaracja-ekologiczna

Materiały do pobrania