ING zwycięzcą Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2021

Nagrody i wyróżnienia,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski zdobył nagrodę główną w kategorii Raport zintegrowany - za raport łączący perspektywę finansową i pozafinansową, oddający specyfikę działalności. Jury w uzasadnieniu zwróciło uwagę, że raport kompleksowo odpowiada na oczekiwania kluczowych interesariuszy i pokazuje rozwój w strategii w oparciu o mierzalne cele, pozostając przy tym łatwym i przystępnym w odbiorze. Raport ING otrzymał również nagrodę specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Nagrody za ten raport należą się wszystkim pracownikom, którzy są zaangażowani w cały proces. Cieszymy się, że wysiłek, który wspólnie wkładamy w stworzenie jak najlepszego raportu został doceniony przez Jury Konkursu. Nagrody są dla nas również dodatkową motywacją do pracy nad coraz lepszym raportem zintegrowanym, który będzie służył wszystkim naszym interesariuszom – mówi Klaudia Borys, Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR. 

– Przykładamy bardzo dużą uwagę do jakości naszego raportowania, dlatego cieszymy się, że nasza praca nad udoskonalaniem raportu zintegrowanego została dostrzeżona i doceniona. Jest to uznanie dla pracy i zaangażowania wielu osób w banku. Wierzymy, że raport zintegrowany to doskonały sposób na przedstawienie wszystkim naszym interesariuszom, czym ING się zajmuje, jakimi zasadami się kieruje i jakie są tego rezultaty – zarówno w obszarze finansowym jak i niefinansowym – mówi Maciej Kałowski, Ekspert w Biurze Relacji Inwestorskich.

Raport zintegrowany oprócz wyników i sytuacji finansowej Grupy ING Banku Śląskiego, obejmuje również najważniejsze i najciekawsze informacje na temat strategii biznesowej, zarządzania i zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego, społecznego oraz środowiskowego. Przygotowany został zgodnie ze standardami Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (ang. International Integrated Reporting Council, IIRC), a także z uwzględnieniem światowej metodologii Global Reporting Initiative GRI Standards na podstawowym poziomie zgodności (Core).

Raport zintegrowany za 2020 rok jest dostępny na www.raportroczny.ing.pl.

Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowany jest od 15 lat. Była to wspólna inicjatywa FOB oraz zespołu ds. zrównoważonego rozwoju. W tym czasie niezależne Jury złożone z kluczowych ekspertów rynku (przedstawiciele Ministerstwa, GPW, EBRD, ACCA, SEG, Federacji Konsumentów, mediów, organizacji pozarządowych) poddało ocenie blisko 500 raportów ESG, zintegrowanych i klimatycznych.

Konkursowi przyświeca idea upowszechniania i wzrostu znaczenia tematyki zrównoważonego rozwoju, jak również promocji raportowania niefinansowego w Polsce i wskazania dobrych praktyk w tym obszarze.