Akcjonariusze ING Banku Śląskiego podjęli decyzję o dywidendzie

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

7 kwietnia br.  ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2021 rok.  Akcjonariusze ING Banku Śląskiego podjęli również decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 5,30 zł brutto na akcję. W ZWZ można było uczestniczyć w obradach i głosować zdalnie przez internet.

- 2021 rok był dla banku kolejnym rokiem stabilnego wzrostu zgodnego z długoterminową strategią. Był to jednak okres pełen nieprzewidywalności dla całej gospodarki, który upłynął pod znakiem pandemii, wzrostu inflacji i podwyżek stóp procentowych. Osiągnięte przez nas wyniki komercyjne i idące za nimi rezultaty finansowe pokazują, że bank wywiązuje się dobrze ze swojej misji i sprawnie funkcjonuje niezależnie od sytuacji na rynku – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

ZWZ banku udzieliło członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w minionym roku. Akcjonariusze dokonali również podziału zysku netto ING Banku Śląskiego za 2021 rok i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Zysk netto za 2021 rok w wysokości i 2 308,3 mln zł został przeznaczony na:

- wypłatę dywidendy: 689, 5 mln zł,

- kapitał rezerwowy: 200 mln zł,

- ogólny kapitał rezerwowy: 1 418,8 mln zł,

Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 506,7 mln zł został przeznaczony na:

- kapitał rezerwowy: 494,4 mln zł,

- ogólny kapitał rezerwowy: 12,3 mln zł.

Zgodnie z uchwałą akcjonariuszy dzień dywidendy został ustalony na 15 kwietnia br., a jej wypłata nastąpi 4 maja br.

Zgromadzenie akcjonariuszy dokonało również zmian w składzie Rady Nadzorczej. Powołano do niej Arisa Bogdanerisa, członka zarządu Grupy ING. Z dniem ZWZ Banku, z funkcji członka Rady Nadzorczej odszedł Remco Nieland. Powodem jego rezygnacji jest planowane przejście na emeryturę.

Rada Nadzorcza wyraziła podziękowania Remco Nielandowi za jego aktywności i zaangażowanie w pracach Rady.

Materiały do pobrania