Stabilny wzrost ING Banku Śląskiego w I kwartale 2022 roku

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,

W I kwartale 2022 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 792,8 mln zł w porównaniu z 385,6 mln zł przed rokiem. Bank kontynuował stabilny rozwój działalności odnotowując wzrost udziałów rynkowych w zakresie kredytów detalicznychi korporacyjnych. ING Bank Śląski utrzymuje łączny współczynnik kapitałowy na bezpiecznym poziomie 15,20%. Zwrot z kapitału (ROE), skorygowany o wpływ MCHF, wyniósł 16,5%.

- Agresja Rosji na Ukrainę zwiększyła nieprzewidywalność na rynku, w gospodarce i wpłynęła na działalność banku. W reakcji na wojnę u naszych sąsiadów zorganizowaliśmy wsparcie finansowe dla uchodźców oraz zaoferowaliśmy obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski ułatwienia dotyczące zakładania kont. Choć obecnie mamy wysoki poziom niepewności, to już nie raz w przeszłości udowodniliśmy, że potrafimy działać w świecie wielu zmiennych. Od lat budujemy bank stabilny, który ma funkcjonować w każdej sytuacji - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- W pierwszym kwartale 2022 roku umocniliśmy naszą pozycję  na rynku. Osiągnęliśmy przyrosty kredytów w bankowości detalicznej i korporacyjnej. W sumie w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. wartość kredytów wzrosła o 15% do 150 mld zł. W przypadku depozytów wzrost wyniósł 9% osiągając poziom 169,2 mld zł. Zwiększyliśmy również liczbę klientów w bankowości detalicznej do 4,4 mln (wzrost o 94 tys. r/r), a w bankowości korporacyjnej do 512,9 firm (wzrost o 19 tys. r/r). Prowadziliśmy również działania wspierające cele ESG – w tym czasie zrealizowaliśmy transakcje finansowania OZE o łącznej wartości przypadającej na nasz bank w wysokości ponad 0,9 mld złdodał prezes ING Banku Śląskiego. 

- Z początkiem roku uruchomiliśmy produkcyjnie pożyczkę gotówkową z ubezpieczeniem oraz m.in. generowanie historii spłat kredytu w nowym systemie centralnym Vault firmy Thought Machine. Obserwowaliśmy dalszy wzrost transakcji w kanałach cyfrowych. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. w bankowości detalicznej - liczba przelewów elektronicznych wzrosła o 3%, w tym przelewów w bankowości mobilnej o 13%, transakcji kartami debetowymi o 21% oraz transakcji BLIK-iem o 45%. Jednocześnie liczba transakcji gotówkowych realizowanych poprzez kasy w oddziałach banku spadła o 7%. W bankowości korporacyjnej liczba przelewów wzrosła o 12%, z czego 43-proc. wzrost nastąpił w bankowości mobilnej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 33% wzrosła liczba transakcji w oferowanych przez bank terminalach płatniczych. O 97% do ponad 6 tys. przyrosła liczba sklepów z aktywną bramką płatnicząpowiedział Brunon Bartkiewicz.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I kwartale 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • dochody ogółem wzrosły o 44% do 2 304,0 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 13% do 931,4 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 76% do 1 372,6 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 103% do 1 069,3 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 106% do 792,8 mln zł,
 • wskaźnik koszty/przychody wyniósł 40,4% w porównaniu z 51,2% w ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,20% w porównaniu z 18,80% w ub.r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 16,5% w porównaniu z 9,9%
  w ub.r.

 Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I kwartale 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • liczba klientów bankowości detalicznej 4 361 tys. (wzrost o 94 tys. r/r), w tym 2 mln klientów primary (wzrost o 91 tys. r/r),
 • liczba klientów bankowości korporacyjnej 512,9 tys. (wzrost o 19 tys.), z czego 428 tys. to przedsiębiorcy (wzrost 13 tys. r/r), 81,3 tys. to średnie i duże firmy (wzrost o 6 tys. r/r), 3,4 tys. to klienci strategiczni (bez zmian),
 • wzrost wartości kredytów o 15% do 150,0 mld zł,
 • wzrost depozytów o 9% do 169,2 mld zł.

 

Materiały do pobrania