Złoty Listek CSR Polityki dla ING

Nagrody i wyróżnienia, CSR,

ING po raz czwarty został nagrodzony Złotym Listkiem CSR. Tygodnik POLITYKA, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 11 wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG w ramach inicjatywy Listki CSR POLITYKI. ING jest obecny w zestawieniu od pierwszej edycji badania.

Złoty Listek CSR POLITYKI  otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. „Złotymi Listkami nagrodziliśmy te firmy, dla których zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami. Firmy te opierają swoje działania na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach zarządczych oraz stosują międzynarodowe standardy. Istotnym elementem zarządzania wśród czynników ESG jest całościowy system zarządzania etyką. Ważnym aspektem jest również cykliczne informowanie o swoich działaniach w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, przygotowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami i niezależnie zweryfikowanych” – podkreślają autorzy zestawienia.

To wyróżnienie jest potwierdzeniem naszego zaangażowania w obszarze zrównoważonego rozwoju i ESG. Konsekwentnie realizujemy naszą misję: wspieramy klientów do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie, również w ESG. Dlatego strategia ESG jest integralną częścią naszej strategii biznesowej i jednym z priorytetów – powiedziała Małgorzata Jarczyk-Zuber, Centre of Expertise Lead – ESG Innovation w ING Banku Śląskim.

ING kontynuuje dotychczasowe działania w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju. W strategii ING wyznacza konkretne cele, które będzie realizować w najbliższych latach: dla siebie, klientów, społeczeństwa i środowiska. Realizujemy postanowienia z Deklaracji Ekologicznej. Przeciwdziałamy zmianom klimatu i wspieramy naszych klientów w transformacji środowiskowej. Wspieramy w byciu przedsiębiorczym i pomagamy zarządzać finansami. Wyrównujemy szanse społeczne i dbamy o zdrowie pracowników.

Więcej o działaniach banku z obszaru ESG i zrównoważonego rozwoju: https://www.ing.pl/o-banku/esg

Materiały do pobrania