Kolejne podwyżki oprocentowania rachunków oszczędnościowych w PLN w ING

Od 14 czerwca br. ING podnosi oprocentowanie środków na rachunkach Smart Saver oraz Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Oszczędności na rachunku Smart Saver w kwocie do 5 000 zł będą oprocentowane na poziomie 4 proc. (obecnie 2 proc.), a dla kwot powyżej 5 000 zł wyniesie ono 1 proc. (obecnie 0,5 proc.).

Rachunek Smart Saver umożliwia oszczędzanie niewielkich kwot przy okazji wykonywania transakcji płatniczych. Posiadacz Smart Saver może wybrać jeden z dwóch sposobów wyliczania odkładanej kwoty: zaokrąglenie kwoty transakcji lub procent od kwoty transakcji jaki będzie się odkładał z konta osobistego.

Środki zgromadzone na IKZE będą oprocentowane na poziomie 3 proc. (obecnie 1 proc.).

Oprócz wyższego oprocentowania na Smart Saver i IKZE, bank podwyższa również standardowe oprocentowanie na Otwartym Koncie Oszczędnościowym w PLN i Otwartym Koncie Oszczędnościowym Premium w PLN. Od 14 czerwca będzie ono wynosić 1 proc. bez względu na kwotę oszczędności.

Oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku.

 Więcej informacji na stronie: https://www.ing.pl/indywidualni/inwestycje-i-oszczednosci/konto-oszczednosciowe

Materiały do pobrania