Reprezentacja ING Lease w organach Związku Polskiego Leasingu

Adam Sar, Prezes Zarządu ING Lease (Polska), został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Związku Polskiego Leasingu (ZPL).

Adam Sar jest Prezesem Zarządu ING Lease (Polska) od października 2021 r., a z Grupą ING związany jest od 28 lat. Obecna Rada ZPL liczy dziewięciu członków i została wybrana na 3-letnią kadencję, która zakończy się w 2025 r.

Podczas Walnego Zebrania ZPL zostały przeprowadzone także wybory do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego ZPL (kadencja na lata 2022-2025). W skład tych organów zostali powołani przedstawiciele ING Lease (Polska). W Skład Sądu Koleżeńskiego ZPL została wybrana Ewa Krystel, Manager Zespołu Prawnego, a w Skład Komisji Rewizyjnej ZPL powołano Huberta Wojciechowskiego, Managera Zespołu Rachunkowości, Podatków i Skarbu.

Eksperci wybrani do ww. organów statutowych ZPL pracują społecznie na rzecz rozwoju polskiej branży leasingowej.

Związek Polskiego Leasingu zrzesza 31 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. ZPL jest członkiem Leaseurope - organizacji zrzeszającej 46 związków z 34 krajów Europy, uczestniczy w pracach powołanej przez Leaseurope Grupy Roboczej krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE), Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope.

Materiały do pobrania