ING liderem Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Nagrody i wyróżnienia, CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej szesnastej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Wyniki rankingu to dla nas potwierdzenie, że jesteśmy na dobrze obranym kursie. Przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność – tak brzmi hasło przewodnie naszej strategii ESG. I właśnie w taki sposób działamy: prowadzimy biznes w sposób etyczny, odpowiedzialny i zrównoważony. Wierzymy, że tylko takie organizacje mają szansę na utrzymanie zaufania klientów, długoterminową działalność i sukces. Codziennie motywuje nas poczucie odpowiedzialności za nasze działania wobec obecnych i przyszłych klientów oraz za świat, w którym będą funkcjonowali, a zatem także za środowisko i otoczenie społeczne – powiedziała Małgorzata Jarczyk-Zuber, szefowa Centrum Eksperckiego ESG Innowacje, Chief Innovation Officer w ING Banku Śląskim.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania biznesem. Partnerem ROF 2022 jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, natomiast partnerem merytorycznym - odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi - jest Deloitte. W tym roku odbyła się już 16. edycja rankingu.

W tegorocznej ankiecie zawarto 50 pytań o zróżnicowanym charakterze, w trzech częściach: poziom strategiczny (I), poziom operacyjny (II), wybrane wyniki (III). Warunkiem koniecznym przyznania punktów było udzielenie krótkiej i rzeczowej odpowiedzi na pytanie dodatkowe lub polecenie, umieszczone pod pytaniem ankiety, dotyczące m.in. podania nazwy projektu, przykładu, adresu internetowego do źródłowej informacji – to element, który wyróżnia ranking spośród innych zestawień.

Pełne wyniki tegorocznego zestawienia znajdują się tu:  http://rankingodpowiedzialnychfirm.pl/2022/06/ranking-odpowiedzialnych-firm-2022-klasyfikacja-ogolna/

Coroczna obecność ING Banku Śląskiego w czołówce rankingu potwierdza, że ESG, społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój są wpisane w codzienną działalność zarówno biznesową, jak i pozabiznesową banku oraz stanowią nieodłączny element jego strategii.

Więcej o działaniach banku tu: https://www.ing.pl/o-banku/esg