Stabilny wzrost działalności ING Banku Śląskiego w I półroczu 2022 roku

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W I półroczu 2022 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 1 366 mln zł. ING Bank Śląski zgodnie z długoletnią strategią kontynuował stabilny wzrost działalności - wartość portfela kredytowego w ujęciu rok do roku wzrosła o 14%, a portfela depozytowego o 11%.

- W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z niespotykanym wcześniej skumulowaniem czynników zewnętrznych wpływających na sektor bankowy. Sytuacja makroekonomiczna i regulacyjna jest bardzo skomplikowana i nieprzewidywalna. Trudno uznać ją za sprzyjającą dla banków. Od lat budowaliśmy bank, tak, aby był odporny na wstrząsy, stabilny i utrzymujący wysoką jakość usług. Nasza strategia jest zbudowana wokół potrzeb klienta. To cel na którym koncentrujemy się niezależnie od warunków na rynku. Wymaga to od nas szczególnej elastyczności, stabilności i zaangażowania wszystkich pracowników. W okresie wojny, wysokiej inflacji i nieoczekiwanych zmian Bank wypełnia swoje obowiązki bardzo dobrze - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- Według stanu na koniec czerwca liczba klientów w bankowości detalicznej wzrosła do blisko 4,4 mln, a w bankowości korporacyjnej do poziomu 518 tys. firm. W pierwszym półroczu 2022 roku zwiększyliśmy wartość kredytów i depozytów. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. wartość kredytów wzrosła o 14% do 153,8 mld zł. W przypadku depozytów wzrost wyniósł 11% osiągając poziom 177,1 mld zł – dodał prezes ING Banku Śląskiego.

- W banku sukcesywnie zwiększamy poziom digitalizacji. W II kwartale 2022 roku nasi klienci wykonali w systemie Moje ING o 3% r/r więcej przelewów, z czego o 9% więcej w bankowości mobilnej. Zanotowaliśmy przy tym dalszy 43-proc. wzrost transakcji BLIK oraz 21-proc. wzrost transakcji kartami debetowymi. Jednocześnie liczba transakcji w oddziałach spadła o 15% rok do roku. Wyższą aktywność obserwowaliśmy również ze strony klientów korporacyjnych. Liczba przelewów zleconych w systemie ING Business wzrosła o 11% r/r, z czego wzrost w bankowości mobilnej wyniósł 42%. Liczba zainstalowanych terminali płatniczych wynosi prawie 33 tys. W drugim kwartale przeprocesowaliśmy w nich 31-proc. więcej transakcji niż przed rokiem. W tym czasie podwoiła się do ponad 6,6 tys. liczba sklepów internetowych z aktywną bramką płatniczą imoje – powiedział Brunon Bartkiewicz.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I półroczu 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • liczba klientów bankowości detalicznej 4,4 mln (wzrost o 99 tys. r/r),
 • liczba klientów bankowości korporacyjnej 518 tys. (wzrost 14 tys. r/r),
 • wzrost wartości kredytów o 14% do 153,8 mld zł,
 • wzrost depozytów o 11% do 177,1 mld zł,
 • fundusze inwestycyjne i produkty pozabilansowe – spadek o 16% do 15,7 mld zł.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za I półrocze 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • dochody ogółem wzrosły o 43% do 4 678,6 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 41% do 2 131,5 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 41% do 1 899,3 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 36% do 1 365,8 mln zł,
 • wskaźnik koszty/dochody wyniósł 45,6% w porównaniu z 46,4% w ub.r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 14,41% w porównaniu z 18,54% w ub.r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 16,0% w porównaniu z 11,6% w ub.r.
Materiały do pobrania